Prirodni brojevi

Skup prirodnih brojeva Uspoređivanje prirodnih brojeva Prirodni brojevi i točke pravca Zbrajanje prirodnih brojeva Oduzimanje prirodnih brojeva Množenje prirodnih brojeva Osnovna svojstva množenja Dijeljenje prirodnih brojeva Izvođenje više računskih radnji

Djeljivost prirodnih brojeva

Djelitelj i višekratnik

Djelitelj Višekratnik

Svojstva djeljivosti

Djeljivost zbroja i razlike Djeljivost umnoška
Djeljivost s 10, 5, 2, 3 i 9 Prosti i složeni brojevi Rastavljanje brojeva na proste faktore Zajednički djelitelji, najveći zajednički djelitelj Zajednički višekratnici, najmanji zajednički višekratnik

Skupovi točaka u ravnini

Dužina, pravac, polupravac Simetrala dužine Kružnica i krug Paralelogram, pravokutnik, kvadrat Kut. Vrste kutova Sukuti i vršni kutovi Trokut i vrste trokuta Osna simetrija

Razlomci

Uvođenje razlomaka Pretvaranje mjernih jedinica Mješoviti brojevi Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Decimalni brojevi

Decimalni zapis broja Dekadska i decimalna mjesta Prikazivanje decimalnih brojeva na brojevnom pravcu Uspoređivanje decimalnih brojeva Zaokruživanje decimalnih brojeva Zbrajanje decimalnih brojeva Oduzimanje decimalnih brojeva Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama Množenje decimalnih brojeva Dijeljenje decimalnih brojeva

Matematika 5

sadrži ukupno 289 video lekcija

u trajanju od 21h 4min

i 668 primjera riješenih zadataka.

Izdvojeno