Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zadana je kružnica k sa središtem S. Nacrtaj:

Video 1

Primjer 2.: U odabranoj točki A kružnice k radijusa 24 mm nacrtaj tetivu $$\overline{AB}$$ duljine 4 cm.

Video 2

Primjer 3.: Opiši međusobni položaj pravca p i kružnice k:

Video 3

Primjer 4.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj tetive $$\overline{AB}$$ i $$\overline{CD}$$ tako da zadani krug dijele na tri dijela:

Video 4

Primjer 5.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj tetive $$\overline{AB}$$ i $$\overline{CD}$$ tako da zadani krug dijele na četiri dijela:

Video 5

Primjer 6.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj i oboji jedan kružni odsječak:

Video 6

Primjer 7.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj i oboji jedan polukrug:

Video 7

Primjer 8.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj i oboji jedan kružni isječak:

Video 8

Primjer 9.: Zadan je krug K sa središtem S kojeg omeđuje kružnica k. Nacrtaj i oboji jedan kružni vijenac:

Video 9

Kružnica je skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od zadane točke te ravnine (središta).


Polumjer kružnice je svaka dužina kojoj je prva krajnja točka središte kružnice, a druga je bilo koja točka kružnice.


Duljinu polumjera kružnice najčešće označavamo sa r i nazivamo radijus kružnice.


Promjer kružnice je svaka dužina kojoj su krajnje točke neke dvije točke kružnice i kojoj pripada središte kružnice.


Duljinu promjera kružnice najčešće označavamo sa d i nazivamo dijametar kružnice.


d = 2 ∙ r , r = d : 2


Kružni luk je dio kružnice omeđen dvjema njezinim točkama.


Krug je dio ravnine omeđen kružnicom.

Kružnica koja omeđuje krug je rub kruga i pripada krugu.


Tetiva kružnice je svaka dužina kojoj su krajnje točke neke dvije točke kružnice.

Promjer je najdulja tetiva kružnice.


kruznica1


Kružni odsječak je dio kruga omeđen tetivom i njoj pripadajućim kružnim lukom.


Polukrug je dio kruga omeđen promjerom i pripadajućim kružnim lukom.


Kružni isječak je dio kruga omeđen dvama polumjerima i pripadajućim kružnim lukom.


Kružni vijenac je dio kruga omeđen dvjema kružnicama koje imaju isto središte, a različite duljine polumjera (koncentrične kružnice).


kruznica2


Kružnica i pravac mogu imati dvije zajedničke točke. Tada kažemo da se kružnica i pravac sijeku. Zajedničke točke su sjecišta, a pravac se naziva sekanta.


Kružnica i pravac mogu imati samo jednu zajedničku točku. Tada kažemo da se kružnica i pravac dodiruju. Zajednička točka je diralište, a pravac se naziva tangenta.

Tangenta je okomita na polumjer koji spaja središte S i diralište D.


Moguće je da kružnica i pravac nemaju zajedničkih točaka. Tada kažemo da se kružnica i pravac mimoilaze.


kruznica3