Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Odredi neposredni sljedbenik zbroja svih neparnih znamenaka i neposredni prethodnik zbroja svih parnih znamenaka.

Primjer 2.: Odredi neposredni prethodnik i neposredni sljedbenik broja koji ima obrnuti redoslijed znamenaka od broja 935.

Primjer 3.: Odredi najmanji troznamenkasti neparni broj i najveći dvoznamenkasti parni prirodni broj. Odredi njihove neposredne sljedbenike i izračunaj njihov zbroj.


Video 1

Odredi neposredni prethodnik zbroja svih neparnih prirodnih brojeva većih od 6 i manjih od 17 i neposredni sljedbenik zbroja svih parnih prirodnih brojeva većih od 8 i manjih od 19.

Odredi neposredni prethodnik i neposredni sljedbenik broja koji ima obrnuti redo slijed znamenaka od broja 901.

Odredi najmanji neparni četveroznamenkasti broj i najveći parni troznamenkasti broj. Odredi njihove neposredne prethodnike i izračunaj njihov umnožak.

Primjer 4.: Odredi najmanji i najveći troznamenkasti broj kojima je zbroj znamenaka 13. Najmanjem broju odredi neposredni sljedbenik, a najvećem neposredni prethodnik.

Primjer 5.: Odredi sve troznamenkaste brojeve koje možeš zapisati pomoću znamenaka 0, 2 i 7 tako da se znamenke ne ponavljaju. Razlici najvećeg i najmanjeg broja dodaj zbroj ostalih brojeva.


Video 4

Odredi najmanji i najveći troznamenkasti broj kojima je zbroj znamenaka 11. Najmanjem broju odredi neposredni prethodnik, a najvećem neposredni sljedbenik.

Odredi sve troznamenkaste brojeve koje možeš napisati pomoću znamenaka 0, 1 i 8 tako da se znamenke ne ponavljaju. Razlici najvećeg i najmanjeg broja dodaj zbroj ostalih brojeva.

Odredi najmanji i najveći troznamenkasti prirodni broj koji se mogu zapisati pomoću znamenaka 3, 0 i 6 tako da su znamenke različite. Odredi neposredne prethodnike i sljedbenike dobivenih brojeva pa od zbroja prethodnika oduzmi razliku sljedbenika.


Video 6

Odredi najmanji i najveći troznamenkasti broj koji se može zapisati pomoću znamenaka 3, 0 i 9 tako da su znamenke različite. Odredi neposredne prethodnike i sljedbenike dobivenih brojeva pa od zbroja sljedbenika oduzmi razliku prethodnika.

Primjer 7.: Odredi sve prirodne brojeve koji se mogu upisati u kvadratić tako da nejednakost bude točna:

Primjer 8.: Navedi sve neparne prirodne brojeve koji se mogu upisati u kvadratić tako da produžena nejednakost bude istinita:

Primjer 9.: Odredi sve prirodne brojeve n za koje vrijedi:


Video 7

Odredi sve prirodne brojeve koji se mogu upisati u kvadratić tako da nejednakost bude istinita:

Navedi sve parne prirodne brojeve koji se mogu upisati u kvadratić tako da produžena nejednakost bude istinita:

Odredi sve prirodne brojeve n za koje vrijedi:

Zadane brojeve zaokruži na najbližu deseticu:
18, 43, 75, 169, 297 i 1 996 .

Primjer 11.: Zadane brojeve zaokruži na najbližu stoticu:
203, 578, 1 850, 2 845, 3 962 i 9 971 .


Video 10

Zadane brojeve zaokruži na najbližu deseticu:
16, 52, 85, 248, 496 i 2 995.

Zadane brojeve zaokruži na najbližu tisućicu:
207 858, 2 597, 29 655, 13 402, 70 364 i 499 720.

Ispitaj istinitost zadane nejednakosti i jednakosti:


Video 12

Ispitaj istinitost zadane jednakosti i nejednakosti: