Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.1.: Izračunaj:

Video 1

Zadatak 1.1.: Izračunaj:

Primjer 1.2.: Izračunaj:

Video 2

Zadatak 1.2.: Izračunaj:

Primjer 2.: Izračunaj:

Video 3

Zadatak 2.: Izračunaj:

Primjer 3.: Izrazi u decimalnom zapisu:

Video 4

Zadatak 3.: Izrazi u decimalnom zapisu:

Primjer 4.1.: Izračunaj:

Video 5

Zadatak 4.1.: Izračunaj:

Primjer 4.2.: Izračunaj:

Video 6

Zadatak 4.2.: Izračunaj:

Primjer 5.1.: Izračunaj:

Video 7

Zadatak 5.1.: Izračunaj:

Primjer 5.2.: Izračunaj:

Video 8

Zadatak 5.2.: Izračunaj:

Primjer 6.1.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Video 9

Zadatak 6.1.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Primjer 6.2.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Video 10

Zadatak 6.2.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Primjer 6.3.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Video 11

Zadatak 6.3.: Odredi vrijednost brojevnog izraza:

Primjer 7.: Površina pravokutnika je 42.12 dm2, a duljina jedne stranice 104 cm. Izračunaj opseg tog pravokutnika.

Video 12

Zadatak 7.: Površina pravokutnog trokuta je 40.56 dm2, a duljina jedne njegove katete 78 cm. Izračunaj duljinu druge katete.

Dijeljenje decimalnih brojeva


Dijeljenje decimalnog broja prirodnim brojem:Decimalni broj dijelimo prirodnim brojem kao prirodni broj prirodnim brojem (kao da nema decimalne točke). Decimalnu točku količnika zapisujemo kada završimo s dijeljenjem dekadskog dijela djeljenika (kada spustimo prvu decimalu – desetinku).

Ako je dobiveni ostatak nakon spuštanja posljednje decimale različit od nule, spuštamo nulu (dok ne završimo dijeljenje).


Količnik je veći od 1 ako je djeljenik veći od djelitelja, a manji je od 1 ako je djeljenik manji od djelitelja.
Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem:Pomnožimo li djeljenik i djelitelj istom dekadskom jedinicom, vrijednost količnika se neće promijeniti.


Decimalni broj dijelimo decimalnim brojem tako da najprije djeljenik i djelitelj pomnožimo odgovarajućom dekadskom jedinicom da bi djelitelj postao prirodni broj ( ako djelitelj ima jednu decimalu množimo s 10, ako ima dvije decimale množimo sa 100, ako ima tri decimale množimo s 1 000, itd.). Zatim decimalni broj dijelimo prirodnim brojem.


Ako djeljenik ima manji broj decimala nego djelitelj, dopišemo mu potreban broj nula.


Ako je djeljenik prirodan broj, dopišemo mu onoliko nula koliko djelitelj ima decimala.