Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Nacrtaj dva usporedna pravca a i b i na pravcu a točke A i B te na pravcu b točke C i D. Nacrtaj i lukom označi kutove $$\angle$$ABC, $$\angle$$BDC i $$\angle$$BAD.

Video 1

Primjer 2.: Nacrtaj peterokut ABCDE i lukom označi njegove kutove $$\angle$$ BCD, $$\angle$$DEA i $$\angle$$EAB.

Video 2

Primjer 3.: Nacrtaj paralelogram ABCD koji nije pravokutnik pa njegove tupe kutove označi jednim lukom, a šiljaste dvama lukovima.

Video 3

Primjer 4.: Procijeni koje su vrste nacrtani kutovi:

Video 4

Primjer 5.: Koje su vrste kutovi koji imaju veličinu:

Video 5

Primjer 6.: Koliko je kutnih minuta:

Video 6

Primjer 7.: Koliko je kutnih sekundi:

Video 7

Primjer 8.: Koliko je stupnjeva:

Video 8

Kut. Vrste kutova
Kut je dio ravnine omeđen dvama polupravcima koji imaju zajedničku početnu točku.
Zajednička početna točka je
vrh kuta, a polupravci su krakovi kuta.


Pravi kut je kut čiji su krakovi međusobno okomiti.


Šiljasti kut je kut koji je manji od pravoga kuta.


Ispruženi kut je kut čiji su krakovi suprotni polupravci istog pravca.


Tupi kut je kut koji je veći od pravoga kuta, a manji od ispruženoga kuta.


Puni kut je kut čiji se krakovi poklapaju.


Izbočeni kut je kut koji je veći od ispruženoga kuta , a manji od punoga kuta.


kutMjerenje kutova
Izmjeriti kut znači odrediti njegovu veličinu.

Veličina kuta određuje se kutomjerom.


Veličine kutova najčešće se označavaju malim grčkim slovima α , β , γ , δ , ε , φ , … ( alfa, beta, gama, delta, epsilon, fi, …).


Kutni stupanj ( 1º ) je osnovna mjerna jedinica za veličinu kuta. Puni kut je podijeljen na 360 jednakih dijelova. Svaki od tih dijelova je kut kojemu je veličina (mjera) jedan kutni stupanj.


Veličina punog kuta je 360º, veličina ispruženoga je 180º, a veličina pravoga kuta 90º.


Veličine šiljastih kutova su manje od 90º, veličine tupih kutova su veće od 90º i manje od 180º, a veličine izbočenih kutova su veće od 180º i manje od 360º.


Osim kutnih stupnjeva, za veličine kutova upotrebljavaju se i manje mjerne jedinice, kutna minuta ( 1' ) i kutna sekunda ( 1" ).

1º = 60' , 1' = 60" , 1º = 3 600"


Za kutove jednake veličine kažemo da su sukladni kutovi.