Povratak na popis lekcija - matematika 5

Rastavi na proste faktore brojeve:
24, 56, 135, 210, 432 i 624.


Video 1

Rastavi na proste faktore brojeve:
36, 84, 180, 225, 588 i 612.

Primjer 2. Najmanji neparni troznamenkasti složeni broj rastavi na proste faktore.

Primjer 3. Ne izračunavajući zadani umnožak, prikaži ga u obliku umnoška prostih brojeva:

a) 12 · 30 =
b) 14 · 20 · 35 =

Video 2

Najveći parni dvoznamenkasti složeni broj rastavi na proste faktore.

Ne izračunavajući zadani umnožak prikaži ga u obliku umnoška prostih brojeva:

a) 18 · 45 =
b) 15 · 24 · 40 =

Provjeri sljedeće jednakosti tako da umnoške rastaviš na proste faktore:


Video 4

Provjeri sljedeće jednakosti tako da umnoške rastaviš na proste faktore:

Koji broj ima sljedeći rastav na proste faktore:


Video 5

Koji broj ima sljedeći rastav na proste faktore:

Na prazno mjesto upiši prosti faktor koji nedostaje:


Video 6

Na prazno mjesto upiši prosti faktor koji nedostaje:

Broj 144 rastavi na proste faktore pa ne dijeleći odredi koliko je:


Video 7

Broj 108 rastavi na proste faktore pa ne dijeleći odredi koliko je:

a) 108 : 4
b) 108 : 6
c) 108 : 12

Broj 204 rastavi na proste faktore pa ne dijeleći odredi koliko je:


Video 8

Broj 312 rastavi na proste faktore pa ne dijeleći odredi koliko je:

a) 312 : 4
d) 312 : 13
b) 312 : 6
e) 312 : 26
c) 312 : 8


Rastaviti složeni broj na proste faktore znači napisati ga u obliku umnoška prostih brojeva.

Postupak rastavljanja složenog broja na proste faktore:

Broj dijelimo najmanjim prostim brojem s kojim je djeljiv. Dobiveni količnik opet dijelimo
s najmanjim prostim brojem kojim je djeljiv.
Postupak ponavljamo dok kao količnik ne dobijemo broj 1.
Redoslijed prostih faktora u umnošku, odnosno rastavu broja na proste faktore nije bitan.