Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Koji je od sljedećih razlomaka manji:


Video 1

Zadatak 1.: Koji je od sljedećih razlomaka manji:

Primjer 2.: Koji je od sljedećih razlomaka veći:


Video 2

Zadatak 2.: Koji je od sljedećih razlomaka veći:

Primjer 3.: Zadane razlomke poredaj po veličini, počevši od najmanjega:

Primjer 4.: Sljedeće razlomke poredaj po veličini, počevši od najvećega:


Video 3

Zadatak 3.: Zadane razlomke poredaj po veličini, počevši od najmanjega:

Zadatak 4.: Sljedeće razlomke poredaj po veličini, počevši od najvećega:

Primjer 5.: Iz triju jednakih spremnika punih benzina istočeno je redom $$ \frac{9}{25} $$, $$ \frac{4}{25} $$ i $$ \frac{14}{25} $$ ukupne količine benzina. Iz kojeg je spremnika istočeno najviše benzina, a iz kojeg najmanje? Koliko je od ukupne količine u svakom spremniku ostalo benzina?


Video 5

Zadatak 5.: Iz triju jednakih staklenih posuda punih čokoladnih bombona izvađeno je redom $$ \frac{17}{23} $$, $$ \frac{5}{23} $$ i $$ \frac{9}{23} $$ ukupne količine bombona. Iz koje je posude izvađeno najmanje, a iz koje najviše bombona? Koliko je od ukupne količine u svakoj posudi ostalo bombona?

Primjer 6.: Visina je crkvenog tornja $$ \frac{5}{3} $$ visine susjednog nebodera. Što je više, neboder ili crkveni toranj?


Video 6

Zadatak 6.: Duljina je mosta $$ \frac{4}{5} $$duljine vlaka. Što je dulje, vlak ili most?

Primjer 7.: Usporedi brojeve:


Video 7

Zadatak 7.: Usporedi brojeve:

Primjer 8.: Odredi sve prirodne brojeve x za koje vrijedi nejednakost:


Video 8

Zadatak 8.: Odredi sve prirodne brojeve x za koje vrijedi nejednakost:

Primjer 9.: Koji je od razlomaka manji: $$ \frac{7}{12} $$ ili $$ \frac{x}{12} $$ ako x iznosi $$ \frac{2}{5} $$ od broja 15 ?


Video 9

Zadatak 9.: Koji je od razlomaka veći: $$ \frac{19}{16} $$ ili $$ \frac{x}{16} $$ ako x iznosi $$ \frac{5}{6} $$ od broja 24 ?

Primjer 10.: Za koji prirodni broj x vrijedi jednakost:


Video 10

Zadatak 10.: Za koji prirodni broj x vrijedi jednakost:

Primjer 10.: Za koji prirodni broj x vrijedi jednakost:


Video 11

Zadatak 10.: Za koji prirodni broj x vrijedi jednakost:

Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika


Od dva razlomka jednakih nazivnika veći je onaj koji ima veći brojnik, a manji onaj koji ima manji brojnik.
Broj 0 manji je od svakog razlomka.

Za razlomke $$ \frac{a}{b} $$ i $$ \frac{c}{b} $$ gdje su a, b i c prirodni brojevi, vrijedi:

$$ \frac{a}{b} $$ < $$ \frac{c}{b} $$ ako je a < c
$$ \frac{a}{b} $$ > $$ \frac{c}{b} $$ ako je a > c
$$ \frac{a}{b} $$ = $$ \frac{c}{b} $$ ako je a = c


$$ \frac{a}{b} $$ < 1 ako je a < b
$$ \frac{a}{b} $$ > 1 ako je a > b
$$ \frac{a}{b} $$ = 1 ako je a = b


(Razlomci jednakih nazivnika su jednaki ako su im i brojnici jednaki.)