Povratak na popis lekcija - matematika 5

Izračunaj:


Video 1

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 2

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 3

Izračunaj:

Primjer 3. Za koliko se broj 301 892 razlikuje od broja koji ima obrnuti redoslijed znamenaka.

Primjer 4. Koji je broj za 3 004 manji od razlike brojeva 20 701 i 16 958?


Video 4

Za koliko se promjeni vrijednost broja 409 713 ako zamijenimo znamenke desetica i tisućica?

Za koliko je broj 10 102 veći od razlike brojeva 40 306 i 37 258?

Primjer 5. Zbroj dvaju brojeva iznosi 1 012. Kolika je vrijednost prvog pribrojnika, ako je vrijednost drugog 297?

Primjer 6. Razlika dvaju brojeva iznosi 138. Ako je vrijednost umanjitelja 342, kolika je vrijednost umanjenika?

Primjer 7. Razlika dvaju brojeva iznosi 156. Kolika je vrijednost umanjitelja, ako je vrijednost umanjenika 314?


Video 6

Zbroj dvaju brojeva iznosi 502. Kolika je vrijednost prvog pribrojnika, ako je vrijednost drugog 357?

Razlika dvaju brojeva iznosi 285. Ako umanjenik ima vrijednost 411, kolika je vrijednost umanjitelja?

Razlika dvaju brojeva iznosi 379. Kolika je vrijednost umanjenika, ako je vrijednost umanjitelja 154?

Riješi jednadžbe:


Video 9

Riješi jednadžbe:

Duljine dviju stranica trokuta su 432 mm i 615 mm. Izračunaj duljinu treće stranice ako opseg tog trokuta iznosi 18 dm.


Video 10

Opseg trokuta iznosi 16 dm. Ako su duljine dviju stranica tog trokuta 385 mm i 517 mm, kolika je duljina treće stranice?

Povezanost zbrajanja i oduzimanja:

(A) Nepoznati pribrojnik određujemo tako da od zbroja oduzmemo poznati pribrojnik;
(B) Nepoznati umanjenik određujemo tako da zbrojimo umanjitelj i razliku;
(C) Nepoznati umanjitelj određujemo tako da od umanjenika oduzmemo razliku.