Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:


Primjer 2.: Izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj:


Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:


Primjer 4.: Dopuni jednakosti:


Video 4

Zadatak 4.: Dopuni jednakosti:


Primjer 5.: Izračunaj:


Video 5

Zadatak 5.: Izračunaj:


Primjer 6.: Izračunaj:


Video 6

Zadatak 6.: Izračunaj:


Primjer 7.: Za koliko se broj 3.28 smanji ako ga podijelimo s 10, a za koliko se poveća ako ga pomnožimo sa 100? Dobivene rezultate zaokruži na cijeli dio.


Video 7

Zadatak 7.: Za koliko se broj 1.04 poveća ako ga pomnožimo sa 100, a za koliko se smanji ako ga podijelimo s 10? Dobivene rezultate zaokruži na jednu decimalu.


Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicamaDecimalni broj množimo dekadskom jedinicom tako da decimalnu točku pomaknemo udesno za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica ima nula.


Decimalni broj dijelimo dekadskom jedinicom tako da decimalnu točku pomaknemo ulijevo za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica ima nula.Ako su mjesta preko kojih pomičemo decimalnu točku prazna, zapisujemo na njih 0.