Povratak na popis lekcija - matematika 5

Izračunaj:


Video 1

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 2

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 3

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 4

Izračunaj:

Primjer 4.: Umnožak dvaju brojeva iznosi 4 554. Koliku vrijednost ima drugi faktor, ako je vrijednost prvog 18?

Primjer 5.: Količnik dvaju brojeva iznosi 73. Koliku vrijednost ima djeljenik, ako je vrijednost djelitelja 210?

Primjer 6.: Količnik dvaju brojeva iznosi 45. Koliku vrijednost ima djelitelj, ako je vrijednost djeljenika 1 125?


Video 5

Umnožak dvaju brojeva iznosi 1 288. Koliku vrijednost ima drugi faktor ako je vrijednost prvog 56?

Količnik dvaju brojeva iznosi 204. Koliku vrijednost ima djeljenik, ako je vrijednost djelitelja 42?

Količnik dvaju brojeva iznosi 59. Koliku vrijednost ima djelitelj, ako je vrijednost djeljenika 177 413?

Riješi jednadžbe:


Video 8

Riješi jednadžbe:

Izračunaj opseg pravokutnika ako je njegova površina 648 cm2, a duljina jedne stranice iznosi 18 cm.


Video 9

Površina pravokutnika iznosi 768 cm2. Izračunaj njegov opseg ako je duljina jedne njegove stranice 24 cm.

Koliko je puta količnik brojeva 14 490 i 45 veći od ostatka dijeljenja najmanjeg četveroznamenkastog broja brojem 29?


Video 10

Koliko je puta količnik brojeva 12 320 i 35 veći od ostatka dijeljenja najmanjeg peteroznamenkastog broja brojem 96?

Povezanost množenja i dijeljenja:

(A) Nepoznati faktor određujemo tako da umnožak podijelimo poznatim faktorom.
(B) Nepoznati djeljenik određujemo tako da pomnožimo količnik i djelitelj.
(C) Nepoznati djelitelj određujemo tako da djeljenik podijelimo količnikom.