Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1. Zašto je broj 9 djelitelj zbroja i razlike brojeva 63 i 45?

Primjer 2. Koji se sve prirodni brojevi mogu napisati umjesto broja x tako da razlika 40 – x bude djeljiva sa 8?


Video 1

Zašto je broj 7 djelitelj zbroja i razlike brojeva 56 i 35?

Koji se sve prirodni brojevi mogu napisati umjesto broja x tako da razlika 36 – x bude djeljiva sa 6?

Primjer 3. Odredi dva dvoznamenkasta prirodna broja koji nisu djeljivi brojem 4, a njihov zbroj je.

Primjer 4. Odredi dva dvoznamenkasta prirodna broja koji nisu djeljivi brojem 6, a njihova razlika je.


Video 3

Odredi dva dvoznamenkasta prirodna broja koji nisu djeljivi brojem 5, a njihov zbroj je.

Odredi dva dvoznamenkasta prirodna broja koji nisu djeljivi brojem 8, a njihova razlika je.

Primjer 5. Je li nepoznanica x u jednadžbi 18 + x = 54 djeljiva brojem 9?

Primjer 6. Dora je svoje knjige rasporedila na tri police. Na prvoj je polici 15, na drugoj 27, a na trećoj 18 knjiga. Može li Dora knjige presložiti tako da na svakoj polici bude isti broj knjiga?


Video 5

Je li nepoznanica x u jednadžbi 72 – x = 48 djeljiva brojem 12?

Na proslavi Marijinog rođendana na stolu su bile dvije zdjelice s bombonima. U prvoj je zdjelici bilo 54, a u drugoj 72 bombona. Jesu li Marija i njenih sedmero prijatelja mogli podijeliti sve bombone tako da svatko dobije isti broj bombona?

Ako su svi pribrojnici djeljivi nekim brojem, onda je i zbroj djeljiv tim brojem.

Ako su i umanjenik i umanjitelj djeljivi nekim brojem, onda je i razlika djeljiva tim brojem.