Povratak na popis lekcija - matematika 5

Izračunaj primjenjujući svojstva množenja:


Video 1

Izračunaj primjenjujući svojstva množenja:

Primjenom svojstva distributivnosti izračunaj:


Video 2

Primjenom svojstva distributivnosti izračunaj:

Izluči zajednički faktor pa izračunaj:


Video 3

Izluči zajednički faktor pa izračunaj:

U gradskoj knjižnici knjige su smještene na police u tri prostorije. U prvoj se prostoriji nalaze 64 police, u drugoj 82 police, a u trećoj 54 police. Koliko je knjiga u knjižnici ako se na svakoj polici nalazi prosječno 275 knjiga?


Video 4

Pokraj park-šume Maksimir nalaze se dva nogometna igrališta jednake širine od 30 m. Izračunaj ukupnu površinu igrališta ako je duljina prvog 65 m, a drugog 45 m.

Osnovna svojstva množenja:

(A) Komutativnost:

Ako faktori zamjene mjesta, umnožak se neće promijeniti:

a · b = b · a .

(B) Asocijativnost:

Ako faktore združimo na različite načine, umnožak će ostati isti:

(a · b) · c = a · (b · c) .

(C) Distributivnost:

Zbroj množimo brojem tako da svaki pribrojnik pomnožimo tim brojem, pa dobivene umnoške zbrojimo:

a · (b + c) = a · b + a · c .

Razliku množimo brojem tako da umanjenik i umanjitelj redom pomnožimo tim brojem, pa od prvog umnoška oduzmemo drugi:

a · (b – c) = a · b – a · c .


Izlučivanje zajedničkog faktora:
Ako zbrajamo ili oduzimamo nekoliko faktora u kojima se pojavljuje isti faktor, možemo ga izlučiti ispred zagrade:
a · b + a · c = a · (b + c),

a · b – a · c = a · (b – c).