Povratak na popis lekcija - matematika 5

Izračunaj primjenjujući svojstva množenja:


Video 1

Izračunaj primjenjujući svojstva množenja:

Primjenom svojstva distributivnosti izračunaj:


Video 2

Primjenom svojstva distributivnosti izračunaj:

Izluči zajednički faktor pa izračunaj:


Video 3

Izluči zajednički faktor pa izračunaj:

U gradskoj knjižnici knjige su smještene na police u tri prostorije. U prvoj se prostoriji nalaze 64 police, u drugoj 82 police, a u trećoj 54 police. Koliko je knjiga u knjižnici ako se na svakoj polici nalazi prosječno 275 knjiga?


Video 4

Pokraj park-šume Maksimir nalaze se dva nogometna igrališta jednake širine od 30 m. Izračunaj ukupnu površinu igrališta ako je duljina prvog 65 m, a drugog 45 m.

Osnovna svojstva množenja:

(A) Komutativnost:

Ako faktori zamjene mjesta, umnožak se neće promijeniti:

a · b = b · a .

(B) Asocijativnost:

Ako faktore združimo na različite načine, umnožak će ostati isti:

(a · b) · c = a · (b · c) .

(C) Distributivnost:

Zbroj množimo brojem tako da svaki pribrojnik pomnožimo tim brojem, pa dobivene umnoške zbrojimo:

a · (b + c) = a · b + a · c .

Razliku množimo brojem tako da umanjenik i umanjitelj redom pomnožimo tim brojem, pa od prvog umnoška oduzmemo drugi:

a · (b – c) = a · b – a · c .


Izlučivanje zajedničkog faktora:
Ako zbrajamo ili oduzimamo nekoliko faktora u kojima se pojavljuje isti faktor, možemo ga izlučiti ispred zagrade:
a · b + a · c = a · (b + c),

a · b – a · c = a · (b – c).


Warning: Table './eduvizija/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:353:\"Table './eduvizija/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Osnovna svojstva množenja', 'node/1629', '', '3.229.118.253', 0, '4tiaup32mrqndjtke853tgnmg2', 105, 1582859957)\";s:5:\"%file\";s:69:\"/var/www/eduvizija/htdocs/portal/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:63;}', 3, '', 'http://www.eduvizija.hr/portal/lek in /var/www/eduvizija/htdocs/portal/includes/database.mysql.inc on line 135