Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Odredi sve jednoznamenkaste složene brojeve.

Primjer 2.: Koji prosti brojevi p zadovoljavaju produženu nejednakost 11 ≤ p ≤ 23?

Primjer 3.: Odredi sve složene djelitelje broja 42.


Video 1

Odredi sve jednoznamenkaste proste brojeve.

Koji složeni brojevi s zadovoljavaju produženu nejednakost 22 > s ≥ 14?

Odredi sve proste djelitelje broja 56.

Koju vrijednost može imati broj x tako da razlika 15 – x bude prost broj?


Video 4

Koju vrijednost može imati broj y tako da razlika 13 – y bude složen broj?

Duljine stranica trokuta su tri različita prosta broja veća od 25 i manja od 40. Izračunaj opseg tog trokuta ako su duljine stranica zadane u centimetrima.


Video 5

Duljine stranica pravokutnika dva su različita prosta broja veća od 50 i manja od 60. Izračunaj površinu tog pravokutnika ako su duljine stranica zadane u centimetrima.

Prost ili prim broj je broj koji ima samo dva djelitelja, a to su 1 i on sam.
Složen broj je broj koji ima više od dva djelitelja.
Broj 1 nije ni prost ni složen, jer ima smo jednog djelitelja.

Tablica prostih brojeva manjih od 100:

2, 3, 5, 7, 11
13, 17, 19, 23, 29
31, 37, 41, 43, 47
53, 59, 61, 67, 71
73, 79, 83, 89, 97