Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zadane brojeve zaokruži na dvije decimale:


Video 1

Zadatak 1.: Zadane brojeve zaokruži na dvije decimale:


Primjer 2.: Zadane brojeve zaokruži na jednu decimalu:


Video 2

Zadatak 2.: Zadane brojeve zaokruži na jednu decimalu:


Primjer 3.: Broj 153.0697 zaokruži na:


a) cijeli dio
d) jednu decimalu
b) tri decimale
e) najbližu stotinku
c) najbližu stoticu
f) najbližu deseticu

Video 3

Zadatak 3.: Broj 207.1958 zaokruži na:


a) jednu decimalu
d) cijeli dio
b) najbližu stoticu
e) najbližu deseticu
c) dvije decimale
f) najbližu tisućinku


Primjer 4.: Zaokruži na prvu sljedeću veću mjernu jedinicu:


Video 4

Zadatak 4.: Zaokruži na prvu sljedeću veću mjernu jedinicu:


Primjer 5.: Zaokruži na prvu sljedeću veću mjernu jedinicu:


Video 5

Zadatak 5.: Zaokruži na prvu sljedeću veću mjernu jedinicu:


Zaokruživanje decimalnih brojeva
  1. Uočimo znamenku na koju želimo decimalni broj zaokružiti.

  2. Ako je prva izostavljena znamenka manja od 5, posljednja zadržana znamenka na koju zaokružujemo ostaje nepromijenjena (zaokruživanje naniže).

  3. Ako je prva izostavljena znamenka 5 ili veća od 5, posljednju zadržanu znamenku na koju zaokružujemo povećamo za 1 (zaokruživanje naviše).

  4. Ako je posljednja zadržana znamenka na koju zaokružujemo 9, a zaokružujemo naviše, umjesto nje pišemo 0 i za 1 povećavamo sljedeću lijevu znamenku. Ako nema sljedeće lijeve znamenke dopisujemo 1.