Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1-1.: Ako neki kut ima α = 54°, kolika je veličina njegova sukuta β?

Primjer 1-2.: Ako su α i β veličine susjednih kutova (sukuta) i ako je β = 137°, koliko je α?

Primjer 1-3.: Ako su α i β veličine suplementarnih kutova i α = 92°, koliki je β?

Video 1

Primjer 2.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 2

Primjer 3.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 3

Primjer 4.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 4

Primjer 5.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 5

Primjer 6.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 6

Primjer 7.: Izračunaj koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

Video 7

Sukuti i vršni kutovi
Dva kuta koji imaju jedan zajednički krak, a drugi su im krakovi suprotni polupravci istoga pravca nazivaju se susjedni kutovi ili sukuti.


Sukuti zajedno čine ispruženi kut, pa je zbroj njihovih veličina 180º.


sukuti1


Suplementarni kutovi su oni kutovi čiji je zbroj veličina 180º.

Sukuti su suplementarni kutovi.Dva pravca koji se sijeku (ukršteni pravci) određuju četiri kuta. Parovi nastalih kutova koji imaju zajednički vrh, ali nemaju zajednički krak nazivaju se vršni kutovi.

Vršni kutovi imaju jednake veličine.


sukuti2