Povratak na popis lekcija - matematika 5

Izračunaj:


Video 1

Izračunaj:

Izračunaj:


Video 2

Izračunaj:

Izračunaj na najjednostavniji način (primjenom svojstava zbrajanja):


Video 3

Izračunaj na najjednostavniji način (primjenom svojstava zbrajanja):

Primjer 3. Broj 214 uvećaj za zbroj brojeva 103, 86 i 97.

Primjer 4. Zbroj brojeva 595 i 322 uvećaj za zbroj brojeva 205 i 478.


Video 4

Broj 327 uvećaj za zbroj brojeva 116, 73 i 84.

Zbroj brojeva 426 i 368 uvećaj za zbroj brojeva 574 i 632.

Izračunaj opseg trokuta ako su duljine njegovih stranica 352 mm, 635 mm i 513 mm.


Video 6

Izračunaj opseg trokuta ako su duljine njegovih stranica 484 mm, 725 mm i 591 mm.

Na prazno mjesto upiši znamenku da dobiješ ispravan račun i točan rezultat:


Video 7

Na prazno mjesto upiši znamenku da dobiješ ispravan račun i točan rezultat:

Ivan je prvog dana pročitao 38 stranica neke knjige, drugog dana je pročitao 13 stranica više nego prvog dana. Nakon toga ostalo mu je za pročitati 12 stranica više nego što je pročitao prva dva dana. Koliko stranica ima knjiga koju Ivan čita?


Video 8

Petar je odlučio otići na more biciklom. Prvog je dana prešao 56 km, drugog je dana prešao 15 km više nego prvog dana. Nakon toga ostalo mu je za prijeći 16 km više nego što je prešao prva dva dana. Kolika je duljina puta kojim Petar putuje?

Svojstva zbrajanja prirodnih brojeva:


(A) Komutativnost:

Ako pribrojnici zamjene mjesta, zbroj se neće promijeniti:

a + b = b + a .

(B) Asocijativnost:

Ako pribrojnike združimo na različite načine, zbroj će ostati isti:

(a + b) + c = a + (b + c).


IMAMO LI U BROJEVNOM IZRAZU BEZ ZAGRADA ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA, ZBRAJAMO I ODUZIMAMO REDOM, SLIJEVA UDESNO.