Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1. Je li broj 6 djelitelj broja 84?

Primjer 2. Je li broj 23 djelitelj broja 161?

Primjer 3. Je li broj 71 djelitelj broja 360?


Video 1

Je li broj 7 djelitelj broja 98?

Je li broj 32 djelitelj broja 574?

Je li broj 64 djelitelj broja 768?

Odredi sve djelitelje brojeva 10, 12, 28 i 40.


Video 4

Odredi sve djelitelje brojeva 14, 18, 24 i 56.

Odredi sve dvoznamenkaste brojeve kojima je broj 14 djelitelj.


Video 5

Odredi sve dvoznamenkaste brojeve kojima je broj 13 djelitelj.

Primjer 6. Je li broj 76 djeljiv brojem 4?

Primjer 7. Je li broj 1 045 djeljiv brojem 45?

Primjer 8. Je li broj 2 025 djeljiv brojem 75


Video 6

Je li broj 84 djeljiv brojem 6?

Je li broj 1 408 djeljiv brojem 16?

Je li broj 3 106 djeljiv brojem 27?

Na koje sve načine gospodin Kunić može platiti bon od 50 kuna za mobilni telefon ako plaća samo papirnatim novčanicama čija vrijednost nije veća od 50 kuna?


Video 9

Gospođa Malenica želi novčanicu od 1 000 kuna usitniti u papirnate novčanice ne manje od 100 kuna. Na koje sve načine bankarska službenica to može učiniti?

Prirodni broj je djeljiv drugim prirodnim brojem samo ako podijeljen njime daje količnik koji je prirodni broj, s ostatkom nula.

Djelitelji nekog broja su oni brojevi kojima je on djeljiv.

Broj može biti djeljiv samo brojevima koji nisu veći od njega.

Najmanji djelitelj svakog prirodnog broja je broj 1.

Najveći djelitelj svakog prirodnog broja je sam taj broj.

Svaki broj ima konačno mnogo djelitelja.