Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Usporedi brojeve:


Video 1


Zadatak 1.: Usporedi brojeve:


Primjer 2.: Zadane brojeve poredaj po veličini počevši od najmanjeg:


Video 2

Zadatak 2.: Zadane brojeve poredaj po veličini počevši od najmanjeg:


Primjer 3.: Navedi barem pet vrijednosti broja x tako da vrijedi nejednakost:


Video 3

Zadatak 3.: Navedi barem pet vrijednosti broja x tako da vrijedi nejednakost:


Uspoređivanje decimalnih brojeva
Prva različita znamenka dvaju decimalnih brojeva (gledajući slijeva) određuje koji je broj veći.


  1. Od dva decimalna broja veći je onaj koji ima veći dekadski dio.

  2. Ako decimalni brojevi imaju jednake dekadske dijelove , veći je onaj kojemu je veća prva decimala (desetinka).

  3. Ako decimalni brojevi imaju jednake dekadske dijelove i jednake desetinke, veći je onaj kojemu je veća druga decimala (stotinka).

  4. Ako decimalni brojevi imaju jednake dekadske dijelove i jednake desetinke i stotinke, veći je onaj kojemu je veća treća decimala (tisućinka), itd.


Vrijednost decimalnog broja neće se promijeniti ako nakon posljednje decimale dopišemo jednu ili više nula.


Ako je nula posljednja decimala nekog decimalnog broja, njezinim izostavljanjem neće se promijeniti vrijednost tog broja.