Povratak na popis lekcija - matematika 5

Odredi prvih deset višekratnika zadanih brojeva pa istakni one koji su im zajednički:


Video 1

Odredi prvih deset višekratnika zadanih brojeva pa istakni one koji su im zajednički:

Odredi prva tri zajednička višekratnika zadanih brojeva pa istakni najmanjeg:


Video 2

Odredi prva tri zajednička višekratnika zadanih brojeva pa istakni najmanjeg:

Odredi najmanji zajednički višekratnik brojeva:


Video 3

Odredi najmanji zajednički višekratnik brojeva:

Odredi najmanji zajednički višekratnik brojeva:


Video 4

Odredi najmanji zajednički višekratnik brojeva:

Odredi:


Video 5

Odredi:

Odredi:


Video 6

Odredi:

Odredi:


Video 7

Odredi:

Odredi najmanji prirodni broj koji podijeljen brojevima 8, 18 i 24 daje ostatak 5.


Video 8

Odredi najmanji prirodni broj koji podijeljen brojevima 18, 27 i 36 daje ostatak 2.

Prednji kotač traktora ima opseg 240 cm, a stražnji 375 cm. Odredi najmanju duljinu puta kojeg mora prijeći traktor da oba kotača učine puni broj okretaja. Koliko se puta pri tome okrene prednji kotač, a koliko stražnji?


Video 9

Zemlja obiđe Sunce za približno 360 dana, a Venera za približno 225 dana. Za koliko će se najmanje dana Zemlja i Venera ponovo naći u istom međusobnom položaju u kojemu se trenutačno nalaze? Koliko će do tada proteći zemaljskih, a koliko veneričnih godina?

Zajednički višekratnik dvaju brojeva je broj koji je djeljiv s oba broja.

Najmanji zajednički višekratnik, V (a, b) dvaju brojeva a i b je najmanji od brojeva koji su djeljivi s oba broja a i b.

Najmanji zajednički višekratnik prostih ili relativno prostih brojeva jednak je njihovom umnošku.

Ako je D (a, b) = 1, onda je V (a, b) = a · b

Ako je veći broj višekratnik manjeg broja, onda je taj veći broj i najmanji zajednički višekratnik tih brojeva:

V (a, n·a) = n · a