Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zapiši u decimalnom zapisu:


Video 1

Zadatak 1.: Zapiši u decimalnom zapisu:


Primjer 2.: Zapiši u obliku zbroja prirodnog broja i decimalnog razlomka:


Video 2

Zadatak 2.: Zapiši u obliku zbroja prirodnog broja i decimalnog razlomka:


Primjer 3.: Zapiši u decimalnom zapisu:


Video 3

Zadatak 3.: Zapiši u decimalnom zapisu:


Primjer 4.: Zapiši u obliku decimalnog razlomka:


Video 4

Zadatak 4.: Zapiši u obliku decimalnog razlomka:


Primjer 5.: Napiši u decimalnom zapisu:

  1. pet cijelih i sedamdeset četiri stotinke,

  2. dvadeset cijelih i osam desetinki,

  3. nula cijelih i šesto pedeset šest desettisućinki,

  4. tri cijela i sedamnaest tisućinki.

Video 5

Zadatak 5.: Napiši u decimalnom zapisu:

  1. sedam cijelih i dvadeset tri stotinke,

  2. četrdeset cijelih i pet desetinki,

  3. nula cijelih i petsto sedamdeset osam desettisućinki,

  4. devet cijelih i trideset šest tisućinki.


Primjer 6.: Koliko je metara:


Video 6

Zadatak 6.: Koliko je metara:


Primjer 7.: Koliko je kilograma:


Video 7

Zadatak 7.: Koliko je kilograma:


Primjer 8.: Koliko je litara:


Video 8

Zadatak 8.: Koliko je litara:


Decimalni zapis brojaBrojevni sustav koji ima deset znamenaka zove se dekadski brojevni sustav.


Dekadske jedinice su brojevi 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000, . . . , tj. potencije broja 10 ( 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, . . . ) .


Decimalni razlomak je razlomak kojemu je nazivnik dekadska jedinica.


Decimalni broj je broj koji se sastoji od dva dijela, dekadskog ili cijelog dijela i decimalnog dijela,međusobno odvojenih decimalnom točkom.

Znamenke dekadskog dijela decimalnog broja su dekadske znamenke, a znamenke decimalnog dijela su decimalne znamenke ili decimale.


dec1


Decimalni razlomak u svom decimalnom zapisu ima onoliko decimala koliko dekadska jedinica u nazivniku ima nula:

dec2

Decimalni broj pišemo u obliku decimalnog razlomka tako da u brojnik napišemo broj bez decimalne točke, a u nazivnik dekadsku jedinicu s onoliko nula koliko decimalni broj ima decimala.