Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1. Je li broj 78 višekratnik broja 13?

Primjer 2. Je li broj 702 višekratnik broja 36?


Video 1

Je li broj 96 višekratnik broja 16?

Je li broj 604 višekratnik broja 54?

Primjer 3. Odredi sve višekratnike broja 6 koji su veći od 25 i manji od 54.

Primjer 4. Odredi sve višekratnike broja 15 koji su veći od 50 i manji od 110.


Video 3

Odredi sve višekratnike broja 9 koji su veći od 35 i manji od 86.

Odredi sve višekratnike broja 12 koji su veći od 40 i manji od 100.

Primjer 5. Odredi sve dvoznamenkaste višekratnike broja 23.

Primjer 6. Odredi sve troznamenkaste brojeve veće od 800 koji su višekratnici broja 40.


Video 5

Odredi sve dvoznamenkaste višekratnike broja 27.

Odredi sve troznamenkaste brojeve veće od 600 koji su višekratnici broja 30.

Primjer 7. Odredi šesterokratnike brojeva 7, 18, 24 i 35.

Primjer 8. Odredi sve prirodne brojeve kojima je broj 32 višekratnik.

Primjer 9. Odredi sve prirodne brojeve kojima je broj 56 višekratnik.


Video 7

Odredi četverokratnike brojeva 3, 16, 25, i 36.

Odredi sve prirodne brojeve kojima je broj 28 višekratnik.

Odredi sve prirodne brojeve kojima je broj 54 višekratnik.

Odredi sve dvoznamenkaste brojeve veće od 40 koji pri dijeljenju brojem 8 daju ostatak 5.


Video 10

Odredi sve dvoznamenkaste brojeve veće od 55 koji pri dijeljenju brojem 6 daju ostatak 3.

Dopuni niz višekratnika:


Video 11

Dopuni niz višekratnika:

Višekratnik nekog prirodnog broja je broj koji je djeljiv tim brojem.

Svaki broj je sam sebi višekratnik.
Svaki broj ima bezbroj višekratnika.