Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Zadane su tri točke P, R i S koje ne pripadaju istom pravcu. Nacrtaj:

Video 1

Primjer 2.: Zadane su četiri točke A, B, C i D. Nacrtaj dužine $$\overline{AB}$$, $$\overline{BC}$$, $$\overline{AC}$$, $$\overline{AD}$$, $$\overline{BD}$$ i $$\overline{CD}$$.

Video 2

Primjer 3.: Zadan je pravac p i točke A, B i C koje ne pripadaju pravcu p. Nacrtaj pravce AB, BC i AC. Sjecište pravca p i pravca AB označi sa R, pravca p i pravca BC sa S, a pravca p i pravca AC sa T.

Video 3

Ravnina je neomeđena ravna ploha.

Točka je najmanji dio ravnine.

Dužina je omeđena ravna crta.

Duljina dužine je međusobna udaljenost njenih krajnjih točaka.

Pravac je neomeđena ravna crta.


Dva se pravca sijeku ako sadrže samo jednu zajedničku točku (sjecište).

Dva su pravca okomiti ako dijele ravninu na četiri jednaka dijela.

Okomica iz točke A na pravac p je pravac o koji sadrži točku A i okomit je na pravac p.

Udaljenost točke T od pravca p je duljina dužine ST pri čemu je točka S
sjecište pravca p i okomice o iz točke T na pravac p.


duzina1


Dva su pravca usporedna ili paralelna ako ne sadrže niti jednu zajedničku točku.

Paralela ili usporednica iz točke A s pravcem p jest pravac u koji sadrži točku A i nema zajedničkih točaka s pravcem p.


duzina2


Polupravac je na jednoj strani omeđena ravna crta.

Točka koja na jednoj strani omeđuje polupravac je njegova početna točka.