Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Izračunaj


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:


Primjer 2.: Izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj:


Primjer 3.: Procijeni rezultat, a zatim izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Procijeni rezultat, a zatim izračunaj:


Primjer 4.: Izračunaj:

(Dobiveni rezultat zaokruži na jednu decimalu.)


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:

(Dobiveni rezultat zaokruži na jednu decimalu.)


Primjer 5.: Duljina prve stranice trokuta je 6.3 cm, a duljina druge je za 1.8 cm manja od duljine prve stranice. Izračunaj duljinu treće stranice ako je opseg trokuta 18 cm.


Video 5

Zadatak 5.: Duljina prve stranice trokuta je 5.6 dm, a duljina druge je za 2.4 dm veća od duljine prve stranice. Izračunaj duljinu treće stranice ako je opseg trokuta 20 dm.


Primjer 6.: Zbroj triju brojeva je 25.67. Zbroj prvog i drugog je 17.8, a zbroj drugog i trećeg 12.05. Koji su to brojevi?


Video 6

Zadatak 6.: Zbroj triju brojeva je 32.58. Zbroj prvog i drugog je 19.7, a zbroj prvog i trećeg 20.925. Koji su to brojevi?


Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojevaDecimalne brojeve zbrajamo ili oduzimamo tako da ih potpišemo jedan ispod drugoga i to tako da decimalna točka bude ispod decimalne točke, a time i svako dekadsko i decimalno mjesto ispod istovrsnog dekadskog i decimalnog mjesta ( jedinice ispod jedinica, desetice ispod desetica, … , desetinke ispod desetinki, stotinke ispod stotinki, tisućinke ispod tisućinku, … ) .


Ako decimalni brojevi nemaju jednak broj decimala, onda nakon posljednje decimale dopisujemo jednu ili više nula ( čime im ne mijenjamo vrijednost ).


Ako je jedan od brojeva prirodan broj, zapisujemo ga kao decimalni broj kojemu su sve decimale nule.