Povratak na popis lekcija - matematika 5

Koje su navedene tvrdnje točne, a koje nisu:

a) Umnožak 15 · 24 je djeljiv sa 4.
b) Umnožak 35 · 16 nije djeljiv sa 7.
c) Umnožak 27 · 60 · 25 je djeljiv sa 15.
d) Umnožak 20 · 36 · 18 je djeljiv sa 8.

Video 1

Koje su navedene tvrdnje točne, a koje nisu:

a) Umnožak 12 · 21 je djeljiv sa 7.
b) Umnožak 24 · 30 nije djeljiv sa 5.
c) Umnožak 27 · 15 · 32 je djeljiv sa 6.
d) Umnožak 64 · 55 · 28 je djeljiv sa 11.

Primjer 2. Koji od brojeva 4, 5 i 9 nije djelitelj umnoška 18 · 25 · 21?

Primjer 3. Odredi sve dvoznamenkaste djelitelje umnoška 28 · 32.


Video 2

Koji od brojeva 2, 3 i 7 nije djelitelj umnoška 16 · 35 · 28?

Odredi sve dvoznamenkaste djelitelje umnoška 26 · 34.

U 24 jednaka sanduka nalazi se po 18 jabuka. Može li se te jabuke spremiti u 8 velikih sanduka tako da u svakom bude također isti broj jabuka? Koliko će u svakom velikom sanduku biti jabuka?


Video 4

U 35 jednakih kutija nalazi se po 48 čokolada. Može li se te čokolade smjestiti u 12 velikih kutija tako da u svakoj bude također isti broj čokolada? Koliko će u svakoj velikoj kutiji biti čokolada?

Ako je barem jedan od faktora djeljiv nekim brojem, onda je i umnožak djeljiv tim brojem.