Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Konstruiraj simetralu zadane dužine:

Video 1

Primjer 2.: Konstruiraj simetralu zadane dužine:

Video 2

Primjer 3.: Konstruiraj simetralu zadane dužine:

Video 3

Primjer 4.: Konstruiraj polovište zadane dužine:

Video 4

Primjer 5.: Zadanu dužinu podijeli bez mjerenja na četiri jednaka dijela:

Video 5

Primjer 6.: U istaknutoj točki T pravca p konstruiraj okomicu o:

Video 6

Primjer 7.: Zadan je pravac p i točka M. Konstruiraj pravac s tako da prolazi točkom M i da je okomit na pravac p:

Video 7

Primjer 8.: Konstruiraj točku P koja je jednako udaljena od zadanih točaka R, S i T:

Video 8
simetrala