Povratak na popis lekcija - matematika 5

Primjer 1.: Razlomke $$ \frac{2}{5} $$, $$ \frac{7}{12} $$, $$ \frac{15}{8} $$ i $$ \frac{24}{17} $$ proširi brojem 4.


Video 1

Zadatak 1.: Razlomke $$ \frac{1}{4} $$, $$ \frac{5}{9} $$,$$ \frac{16}{7} $$, i $$ \frac{28}{15} $$proširi brojem 5.

Primjer 2.: Razlomak $$ \frac{3}{4} $$proširi brojevima 2, 5, 12 i 25.


Video 2

Zadatak 2.: Razlomak $$ \frac{4}{5} $$proširi brojevima 3, 7, 16 i 28.

Primjer 3.: Kojim brojem treba proširiti razlomak $$ \frac{9}{5} $$ da bi se dobilo $$ \frac{63}{35} $$?Video 3

Zadatak 3.: Kojim brojem treba proširiti razlomak $$ \frac{7}{4} $$da bi se dobilo $$ \frac{56}{32} $$?

Primjer 4.: Razlomke $$ \frac{5}{2} $$, $$ \frac{3}{4} $$, $$ \frac{16}{5} $$ i $$ \frac{7}{10} $$ proširi tako da svima bude nazivnik 20.Video 4

Zadatak 4.: Razlomke $$ \frac{7}{3} $$, $$ \frac{2}{5} $$, $$ \frac{16}{9} $$ i $$ \frac{8}{15} $$ proširi tako da svima bude nazivnik 45.

Primjer 5.: Može li se razlomak $$ \frac{8}{15} $$ proširiti tako da se dobije $$ \frac{48}{75} $$?


Video 5

Zadatak 5.: Može li se razlomak $$ \frac{13}{8} $$ proširiti tako da se dobije $$ \frac{78}{40} $$?

Primjer 6.: Odredi vrijednost broja x tako da vrijedi jednakost:


Video 6

Zadatak 6.: Odredi vrijednost broja x tako da vrijedi jednakost:

Primjer 7.: Odredi vrijednost brojeva x i y tako da vrijedi jednakost:


Video 7

Zadatak 7.: Odredi vrijednost brojeva x i y tako da vrijedi jednakost:

Primjer 8.: Razlomke $$ \frac{15}{9} $$, $$ \frac{6}{21} $$, $$ \frac{12}{18} $$ i $$ \frac{39}{24} $$ skrati brojem 3. Koji od dobivenih razlomaka nije neskrativ?


Video 8

Zadatak 8.: Razlomke $$ \frac{20}{8} $$, $$ \frac{12}{28} $$, $$ \frac{16}{36} $$ i $$ \frac{48}{32} $$ skrati brojem 4. Koji od dobivenih razlomaka nije neskrativ?

Primjer 9.: Razlomak $$ \frac{96}{60} $$ skrati brojevima 2, 3, 4, 6 i 12.


Video 9

Zadatak 9.: Razlomak $$ \frac{135}{225} $$ skrati brojevima 3, 5, 9, 15 i 45.

Primjer 10.: Skrati razlomke: $$ \frac{18}{27} $$, $$ \frac{54}{24} $$, $$ \frac{28}{42} $$ i $$ \frac{120}{72} $$.


Video 10

Zadatak 10.: Skrati razlomke: $$ \frac{16}{24} $$, $$ \frac{65}{26} $$, $$ \frac{36}{84} $$ i $$ \frac{150}{45} $$.

Primjer 11.: Skrati razlomke najvećim zajedničkim djeliteljem brojnika i nazivnika: $$ \frac{48}{80} $$, $$ \frac{27}{108} $$, $$ \frac{195}{90} $$ i $$ \frac{336}{120} $$.


Video 11

Zadatak 11.: Skrati razlomke najvećim zajedničkim djeliteljem brojnika i nazivnika: $$ \frac{28}{70} $$, $$ \frac{45}{135} $$, $$ \frac{198}{90} $$ i $$ \frac{252}{108} $$.

Primjer 12.: Koji razlomak moraš skratiti brojem 14 da dobiješ $$ \frac{9}{16} $$?


Video 12

Zadatak 12.: Koji razlomak moraš skratiti brojem 16 da dobiješ $$ \frac{5}{12} $$?

Primjer 13.: Skrati razlomke:


Video 13

Zadatak 13.: Skrati razlomke:

Primjer 14.: Izluči zajednički faktor pa skrati razlomak:


Video 14

Zadatak 14.: Izluči zajednički faktor pa skrati razlomak:

Primjer 15.: Odredi vrijednost brojeva x , y i z tako da jednakost bude točna:

Video 15

Zadatak 15.: Odredi vrijednost brojeva x , y i z tako da jednakost bude točna:

Proširivanje i skraćivanje razlomakaRazlomak proširujemo tako da mu brojnik i nazivnik pomnožimo istim prirodnim brojem.
Proširivanjem razlomka njegova se vrijednost ne mijenja.

$$ \frac{a}{b} $$ = $$ \frac{a*n}{b*n} $$, za bilo koje prirodne brojeve a, b i n.

Neskrativ razlomak je razlomak kojemu su brojnik i nazivnik relativno prosti brojevi, tj. brojevi kojima je najveći zajednički djelitelj broj 1.

Skrativ razlomak je razlomak kojemu brojnik i nazivnik imaju barem jedan zajednički djelitelj različit od 1.

Razlomak skraćujemo tako da brojnik i nazivnik podijelimo nekim njihovim zajedničkim djeliteljem. Skraćivanjem razlomka njegova se vrijednost ne mijenja.

$$ \frac{a}{b} $$ = $$ \frac{a:n}{b:n} $$, pri čemu je n zajednički djelitelj od a i b.


Do kraja skratiti razlomak znači brojnik i nazivnik zadanog razlomka podijeliti njihovim najvećim zajedničkim djeliteljem.

OPREZ:

Ako je u brojniku ili nazivniku zbroj ili razlika, ne smijemo početi skraćivanje sve dok zbroj ili razliku ne svedemo na jedan broj ili na umnožak (izlučivanjem zajedničkog faktora):
razl1