Povodom obilježavanja Dana planete Zemlja, u četvrtak 22. travnja s početkom u 8 sati ujutro počinje edukativno likovna akcija koju organizira Kulturni centar Peščenica u suradnji s O.Š. Fran Krsto Frankopan. Djeca i mladi će imati priliku izraditi likovni rad na temu "Naš planet Zemlja" i to od recikliranih i ekološki prihvatljivih materijala. Također će se razgovarati o problemima očuvanja okoliša. Izložba radova trajat će do 07. svibnja u KC Peščenica.

Dan planeta Zemlja - edukativno likovna akcija

Izdvojeno