Povratak na popis lekcija - matematika 8

Zadane su dužine $$\overline{AB}$$, $$\overline{CD}$$ i vektor $$\vec{v}$$. Translatiraj dužine $$\overline{AB}$$ i $$\overline{CD}$$ za zadani vektor $$\vec{v}$$.

Zadane su dužine $$\overline{EF}$$, $$\overline{GH}$$ i vektor $$\vec{a}$$. Translatiraj dužine $$\overline{EF}$$ i $$\overline{GH}$$ za zadani vektor $$\vec{a}$$.

Zadan je trokut ABC i vektor $$\vec{m}$$. Translatiraj trokut ABC za zadani vektor $$\vec{m}$$.

Zadan je trokut ABC i vektor $$\vec{b}$$. Translatiraj trokut ABC za zadani vektor $$\vec{b}$$.

Translatiraj četverokut ABCD za zadani vektor $$\vec{a}$$.

Translatiraj četverokut ABCD za zadani vektor $$\vec{c}$$.

Zadani peterokut ABCDE translatiraj za vektor $$\overrightarrow{P_{1}P_{2}}$$.

Zadani peterokut ABCDE translatiraj za vektor $$\overrightarrow{PC}$$.


1


Ako preslikamo cijeli lik, tada govorimo o slici tog lika.


2Translacijom se likovi preslikavaju u sebi sukladne likove. Translacija dužinu

preslikava u njoj paralelnu dužinu iste duljine, pravac u njemu paralelan pravac,
trokut u njemu sukladan trokut, a kružnicu ili krug u kružnicu ili krug iste duljine
polumjera.