Povratak na popis lekcija - matematika 8

Zadanu dužinu rotiraj oko točke S u negativnom smjeru za 60°:

Zadanu dužinu rotiraj oko točke O u pozitivnom smjeru za 120°:

Rotiraj zadani pravac p oko točke O u pozitivnom smjeru za 30°:

Rotiraj zadani pravac p oko točke O u negativnom smjeru za 45°:

Rotiraj zadani krug oko točke O u negativnom smjeru za 75°:

Rotiraj zadani krug oko točke O u negativnom smjeru za 135°:

Zadani trokut rotiraj oko točke S u pozitivnom smjeru za 105°:

Zadani trokut rotiraj oko točke O u negativnom smjeru za 90°:

Zadani trokut rotiraj oko točke O u negativnom smjeru za 160°:

Zadani trokut rotiraj oko točke O u pozitivnom smjeru za 107°:

Rotiraj zadani sedmerokut ABCDEFG oko točke D u negativnom smjeru za 90°:

Rotiraj zadani četverokut ABCD oko točke O u negativnom smjeru za 45°:


r1

r2

Ako točku T rotiramo u smjeru suprotnom kretanju kazaljke sata, kažemo
da rotaciju izvodimo u
pozitivnom smjeru.

Ako točku T rotiramo u smjeru kretanja kazaljke na satu, kažemo da rotaciju
izvodimo u
negativnom smjeru.Rotacijom se dužina preslikava u dužinu iste duljine.

Rotacijom se pravac preslikava u pravac.


Rotacijom se kružnica preslikava u kružnicu jednakog radijusa.

Rotacijom se krug preslikava u krug jednakog radijusa.


Rotacijom se trokut preslikava u sebi sukladan trokut.


Rotacijom ravnine oko zadane točke S za zadani kut α geometrijski lik u ravnini preslikava se u sebi sukladan lik.Rotacija ravnine čuva međusobne udaljenosti točaka.