Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj duljinu stranice romba ako su duljine njegovih dijagonala:

Izračunaj duljinu stranice romba ako su duljine njegovih dijagonala:

Izračunaj opseg romba ako su duljine njegovih dijagonala:

Izračunaj opseg romba ako su duljine njegovih dijagonala:

Izračunaj površinu romba ako je duljina njegove stranice 10.25 dm i duljina jedne dijagonale 2 m.

Duljina stranice romba iznosi 0.37 m. Izračunaj površinu romba ako je duljina jedne njegove dijagonale 24 cm.

Površina romba iznosi 11.76 cm2. Izračunaj opseg romba ako je duljina jedne njegove dijagonale 4.2 cm.

Izračunaj opseg romba ako je duljina jedne njegove dijagonale 9.6 cm, a površina mu je 19.2 cm2.

Izračunaj površinu romba ako njegov opseg iznosi 680 mm, a duljina jedne dijagonale je 0.16 m.

Opseg romba iznosi 0.12 m, a duljina jedne dijagonale je 48 mm. Izračunaj površinu tog romba.

Izračunaj opseg romba ako njegova površina iznosi 345.6 cm, a duljine dijagonala se odnose kao 15:8.

Duljine dijagonala romba odnose se kao 5:12. Izračunaj opseg romba ako je njegova površina 43.2 cm2.

Izračunaj duljinu visine romba ako su duljine njegovih dijagonala 6.4 dm i 4.8 dm.

Izračunaj duljinu visine romba ako je duljina njegove stranice 10 cm, a duljina jedne dijagonale 5.6 cm.

Opseg romba iznosi 4 dm, a duljina jedne dijagonale je 16 cm. Izračunaj duljinu njegove upisane kružnice.

Površina romba iznosi 216 cm2. Izračunaj površinu rombu upisanog kruga ako je duljina jedne njegove dijagonale 2.4 dm.