Povratak na popis lekcija - matematika 8

Je li rješenje jednadžbe iz skupa N:

Je li rješenje jednadžbe iz skupa N:

Imaju li sljedeće jednadžbe rješenja u skupu cijelih brojeva:

Je li rješenje jednadžbe iz skupa N:

Je li jednadžba rješiva u skupu Q:

Imaju li sljedeće jednadžbe rješenja u skupu cijelih brojeva:

Imaju li sljedeće jednadžbe rješenja u skupu cijelih brojeva:

Imaju li sljedeće jednadžbe rješenja u skupu cijelih brojeva:

Je li jednadžba rješiva u skupu Q:

Je li jednadžba rješiva u skupu Q:

Je li jednadžba rješiva u skupu Q:

Je li jednadžba rješiva u skupu Q: