Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj duljinu dijagonale pravokutnika ako su duljine njegovih stranica:

Izračunaj duljinu dijagonale pravokutnika ako su duljine njegovih stranica:

Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je zadana duljina jedne stranice i duljina dijagonale:

Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je zadana duljina jedne stranice i duljina dijagonale:

Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je zadana duljina jedne stranice i duljina dijagonale:

Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je zadana duljina jedne stranice i duljina dijagonale:

Izračunaj duljinu dijagonale i opseg pravokutnika ako je njegova površina 120 cm2, a duljina jedne stranice je 8 cm.

Izračunaj duljinu dijagonale i opseg pravokutnika ako je njegova površina 76.8 dm2, a duljina jedne stranice je 6.4 cm.

Duljina prve stranice pravokutnika je za 10 cm manja od duljine dijagonale. Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je duljina druge stranice 20 cm.

Duljina prve stranice pravokutnika je za 8 cm manja od duljine dijagonale. Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je duljina druge stranice 24 cm.

Duljine susjednih stranica pravokutnika odnose se kao 2:1. Izračunaj opseg i površinu ako je duljina dijagonale 48sqrt5cm.

Duljine susjednih stranica pravokutnika odnose se kao 3:1. Izračunaj opseg i površinu ako je duljina dijagonale 18sqrt10cm.

Opseg pravokutnika je 12.4 dm, a duljina jedne stranice je 4.8 dm. Izračunaj površinu pravokutnika i površinu tom pravokutniku opisanog kruga.

Opseg pravokutnika je 12.6 dm, a duljina jedne stranice je 2.7 dm. Izračunaj površinu pravokutnika i opseg tom pravokutniku opisanog kruga.

Duljina pravokutniku opisane kružnice iznosi 109.9 cm. Izračunaj opseg pravokutnika ako se duljine njegovih stranica odnose kao 3 : 4.

Površina pravokutniku opisanog kruga iznosi 27.04 π cm2. Izračunaj opseg pravokutnika ako se duljine njegovih stranica odnose kao 5 : 12.

Razlika duljina susjednih stranica pravokutnika iznosi 2.8 cm. Izračunaj duljinu dijagonale i površinu pravokutnika ako je njegov opseg 18.4 cm.

Razlika duljina susjednih stranica pravokutnika iznosi 3.5 dm. Izračunaj duljinu dijagonale i površinu pravokutnika ako je njegov opseg 17 dm.

Dijagonale pravokutnika duljine 12 cm sijeku se pod kutom od 60º. Izračunaj opseg i površinu tog pravokutnika.

Duljina kraće stranice pravokutnika iznosi 8 cm. Izračunaj opseg i površinu tog pravokutnika ako se njegove dijagonale sijeku pod kutom od 60º.