Povratak na popis lekcija - matematika 8

Formuliraj Pitagorin poučak za nacrtane trokute:

Formuliraj Pitagorin poučak za nacrtane trokute:

Izračunaj duljinu hipotenuze pravokutnog trokuta ako su duljine kateta jednake:

Izračunaj duljinu hipotenuze pravokutnog trokuta ako su duljine kateta jednake:

Izračunaj duljinu hipotenuze pravokutnog trokuta ako su duljine kateta jednake:

Izračunaj duljinu hipotenuze pravokutnog trokuta ako su duljine kateta jednake:

Izračunaj duljinu druge katete pravokutnog trokuta ako je zadana duljina hipotenuze i duljina prve katete:

Izračunaj duljinu druge katete pravokutnog trokuta ako je zadana duljina hipotenuze i duljina prve katete:

Izračunaj duljinu druge katete pravokutnog trokuta ako je zadana duljina hipotenuze i duljina prve katete:

Izračunaj duljinu druge katete pravokutnog trokuta ako je zadana duljina hipotenuze i duljina prve katete:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Jesu li trokuti sa stranicama duljina a, b i c pravokutni, ako je:

Izračunaj opseg i površinu trokuta ABC:

Izračunaj opseg i površinu trokuta ABC:

Izračunaj površinu trokuta ABC:

Izračunaj površinu trokuta ABC:

Izračunaj opseg trokuta ABC:

Izračunaj opseg trokuta ABC:

Izračunaj opseg pravokutnog trokuta ako je njegova površina 7.2 m2 i duljina jedne katete 8 m.

Izračunaj opseg pravokutnog trokuta ako je njegova površina 210 cm2 i duljina jedne katete 2 dm.

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta ako je duljina polumjera njegove opisane kružnice 2.05 dm a duljina jedne katete 4 dm.

Izračunaj površinu pravokutnog trokuta ako je duljina polumjera njegove opisane kružnice 3.05 dm, a duljina jedne katete 6 dm.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 7 cm i 24 cm. Duljina hipotenuze njemu sličnog trokuta je 20 cm. Izračunaj površinu sličnog trokuta.

Duljine kateta pravokutnog trokuta su 24 cm i 10 cm. Duljina hipotenuze njemu sličnog trokuta je 65 cm. Izračunaj površinu sličnog trokuta.

Jedna kateta pravokutnog trokuta ima duljinu 7.5 cm, a hipotenuza je duga 12.5 cm. Površina njemu sličnog trokuta iznosi 150 cm2. Izračunaj opseg sličnog trokuta.

Jedna kateta pravokutnog trokuta ima duljinu 3.2 dm, a hipotenuza je duga 6.8 dm. Površina njemu sličnog trokuta iznosi 86.4 dm2. Izračunaj opseg sličnog trokuta.

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 4.5 dm, a duljina jedne katete je 36 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena njegovoj hipotenuzi.

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 4 dm, a duljina jedne katete je 32 cm. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena njegovoj hipotenuzi.

Opseg pravokutnog trokuta iznosi 45 cm, a duljina jedne katete je 20 cm. Izračunaj površinu tog trokuta.

Opseg pravokutnog trokuta iznosi 20 cm, a duljina jedne katete je 4 cm . Izračunaj površinu tog trokuta.

Duljina hipotenuze je za 2.4 cm veća od duljine jedne katete. Izračunaj duljinu visine koja je pridružena hipotenuzi tog trokuta ako je duljina druge katete 7.2 cm.

Duljina hipotenuze je za 3 cm veća od duljine jedne katete. Izračunaj duljinu visine pridružene hipotenuzi tog trokuta ako je duljina druge katete 6 cm.