Povratak na popis lekcija - matematika 8

Primjer 1.: Izračunaj oplošje kocke ako je duljina njenog brida 8 cm.


Zadatak 1.: Izračunaj oplošje kocke ako je duljina njenog brida 10 cm.


Primjer 2.: Izračunaj oplošje kocke ako površina njenog dijagonalnog presjeka iznosi $$5 \sqrt{18} $$ dm2.


Zadatak 2.: Izračunaj oplošje kocke ako površina njenog dijagonalnog presjeka iznosi $$9 \sqrt{32} $$ dm2.


Primjer 3.: Izračunaj obujam kocke ako je duljina njenog brida 6 cm.


Zadatak 3.: Izračunaj obujam kocke ako je duljina njenog brida 8 cm.


Primjer 4.: Oplošje kocke iznosi 100.86 cm2. Koliki je obujam te kocke?


Zadatak 4.: Oplošje kocke iznosi 144.06 cm2. Koliki je obujam te kocke?


Oplošje i obujam kocke



Oplošje geometrijskog tijela je zbroj površina svih ploha (strana) koje omeđuju to tijelo.


Oplošje kocke je zbroj površina svih njezinih strana.

Oplošje kocke je površina njezine mreže.


Oplošje kocke:

$$O=6 \cdot a^{2}$$



Obujam (volumen) geometrijskog tijela je veličina prostora kojeg to tijelo zauzima.


Obujam kocke je veličina prostora kojeg ta kocka zauzima.


Obujam kocke:


Obujam kocke jednak je umnošku duljina njenih triju bridova iz istog vrha:


$$V=a \cdot a \cdot a=a^{3}$$