Povratak na popis lekcija - matematika 8

Primjer 1.: Izračunaj oplošje kocke ako je duljina njenog brida 8 cm.


Zadatak 1.: Izračunaj oplošje kocke ako je duljina njenog brida 10 cm.


Primjer 2.: Izračunaj oplošje kocke ako površina njenog dijagonalnog presjeka iznosi $$5 \sqrt{18} $$ dm2.


Zadatak 2.: Izračunaj oplošje kocke ako površina njenog dijagonalnog presjeka iznosi $$9 \sqrt{32} $$ dm2.


Primjer 3.: Izračunaj obujam kocke ako je duljina njenog brida 6 cm.


Zadatak 3.: Izračunaj obujam kocke ako je duljina njenog brida 8 cm.


Primjer 4.: Oplošje kocke iznosi 100.86 cm2. Koliki je obujam te kocke?


Zadatak 4.: Oplošje kocke iznosi 144.06 cm2. Koliki je obujam te kocke?


Oplošje i obujam kockeOplošje geometrijskog tijela je zbroj površina svih ploha (strana) koje omeđuju to tijelo.


Oplošje kocke je zbroj površina svih njezinih strana.

Oplošje kocke je površina njezine mreže.


Oplošje kocke:

$$O=6 \cdot a^{2}$$Obujam (volumen) geometrijskog tijela je veličina prostora kojeg to tijelo zauzima.


Obujam kocke je veličina prostora kojeg ta kocka zauzima.


Obujam kocke:


Obujam kocke jednak je umnošku duljina njenih triju bridova iz istog vrha:


$$V=a \cdot a \cdot a=a^{3}$$