Povratak na popis lekcija - matematika 8

Kvadriraj:

Kvadriraj:

Kvadriraj:

Kvadriraj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Napiši sljedeće brojevne izraze u obliku kvadrata binoma (zbroja ili razlike):

Napiši sljedeće brojevne izraze u obliku kvadrata binoma (zbroja ili razlike):

Izračunaj primjenjujući formule za kvadrat binoma:

Izračunaj primjenjujući formule za kvadrat binoma:

Dopuni zadane jednakosti tako da budu točne:

Dopuni zadane jednakosti tako da budu točne: