Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj duljinu dijagonale kvadrata ako je duljina njegove stranice:

Izračunaj duljinu dijagonale kvadrata ako je duljina njegove stranice:

Izračunaj duljinu stranice kvadrata ako je duljina njegove dijagonale:

Izračunaj duljinu stranice kvadrata ako je duljina njegove dijagonale:

Izračunaj duljinu stranice kvadrata ako je duljina njegove dijagonale:

Izračunaj duljinu stranice kvadrata ako je duljina njegove dijagonale:

Izračunaj opseg i površinu kvadrata ako je duljina njegove dijagonale 5.6sqrt8cm.

Izračunaj opseg i površinu kvadrata ako je duljina njegove dijagonale 6.4sqrt6 cm.

Izračunaj duljinu dijagonale i površinu kvadrata ako je njegov opseg 24sqrt2 dm.

Izračunaj duljinu dijagonale i površinu kvadrata ako je njegov opseg 32sqrt2dm.

Izračunaj duljinu dijagonale i opseg kvadrata ako je njegova površina:

Izračunaj duljinu dijagonale i opseg kvadrata ako je njegova površina:

Opseg kvadrata iznosi 9.6 dm. Izračunaj opseg i površinu kvadratu opisanog kruga.

Opseg kvadrata iznosi 10.4 dm. Izračunaj opseg i površinu kvadratu opisanog kruga.

Duljina kvadratu opisane kružnice iznosi 24 π cm. Izračunaj površinu tog kvadrata.

Duljina kvadratu opisane kružnice iznosi 32 π cm. Izračunaj opseg tog kvadrata.

Površina kvadratu upisanog kruga iznosi 1256 cm2. Izračunaj opseg kvadrata.

Površina kvadratu upisanog kruga iznosi 2826 cm2. Izračunaj opseg kvadrata.

Duljina dijagonale kvadrata iznosi sqrt32 dm. Izračunaj duljinu njegove upisane kružnice.

Duljina dijagonale kvadrata iznosi sqrt50 dm. Izračunaj duljinu njegove upisane kružnice.

Izračunaj površinu manjeg kvadrata koji je upisan u zadani veći kvadrat:

Izračunaj površinu manjeg kvadrata koji je upisan u zadani veći kvadrat: