Povratak na popis lekcija - matematika 8

Izračunaj duljinu visine koja je pridružena osnovici jednakokračnog trokuta ako je zadana duljina osnovice i duljina kraka:

Izračunaj duljinu visine koja je pridružena osnovici jednakokračnog trokuta ako je zadana duljina osnovice i duljina kraka:

Izračunaj duljinu osnovice jednakokračnog trokuta ako je zadana duljina kraka i duljina visine koja je pridružena osnovici:

Izračunaj duljinu osnovice jednakokračnog trokuta ako je zadana duljina kraka i duljina visine koja je pridružena osnovici:

Izračunaj duljinu kraka i opseg jednakokračnog trokuta ako je duljina osnovice 2.8 dm, a duljina visine koja je njoj pridružena 4.8 dm.

Izračunaj duljinu kraka i opseg jednakokračnog trokuta ako je duljina osnovice 5.4 cm , a duljina visine koja je njoj pridružena 3.6 cm.

Izračunaj površinu jednakokračnog trokuta ako je duljina osnovice 1.44 dm, a opseg iznosi 484 mm.

Izračunaj površinu jednakokračnog trokuta ako je duljina osnovice 104 mm, a opseg iznosi 7.84 dm.

Izračunaj opseg jednakokračnog trokuta ako je duljina visine pridružene osnovici 8.4 cm, a površina iznosi 4158 mm2.

Izračunaj opseg jednakokračnog trokuta ako je duljina visine pridružene osnovici 0.36 dm, a površina iznosi 972 mm2.

Duljina osnovice jednakokračnog trokuta iznosi 20 cm. Izračunaj opseg i površinu tog trokuta ako je duljina visine pridružene osnovici za 2 cm manja od duljine kraka.

Duljina kraka jednakokračnog trokuta je za 1.5 cm veća od duljine visine koja je pridružena osnovici. Izračunaj opseg i površinu tog trokuta ako je duljina njegove osnovice 9 cm.

Duljine osnovice i kraka jednakokračnog trokuta odnose se kao 6 : 5. Izračunaj opseg i površinu tog trokuta ako je duljina visine pridružene osnovici 14 cm.

Duljine osnovice jednakokračnog trokuta i visine koja je pridružena toj osnovici odnose se kao 7 : 12. Izračunaj opseg i površinu tog trokuta ako je duljina njegovog kraka 15 cm.