Povratak na popis lekcija - matematika 8

Duljine osnovica jednakokračnog trapeza su 8.6 cm i 4.2 cm, a duljina kraka je 12.2 cm. Izračunaj duljinu visine.

Izračunaj duljinu visine jednakokračnog trapeza ako su duljine njegovih osnovica 7.8 cm i 3 cm, a duljina kraka je 7.4 cm.

Izračunaj opseg jednakokračnog trapeza ako su duljine njegovih osnovica 1.35 dm i 7.5 cm, a duljina visine je 72 mm.

Izračunaj opseg jednakokračnog trapeza ako su duljine njegovih osnovica 2.2 dm i 14 cm, a duljina visine je 75 mm.

Izračunaj površinu jednakokračnog trapeza ako su duljine njegovih osnovica 0.54 m i 3.6 dm, a duljina kraka je 15 cm.

Izračunaj površinu jednakokračnog trapeza ako su duljine njegovih osnovica 46 cm i 0.6 dm, a duljina kraka je 290 mm.

Opseg jednakokračnog trapeza iznosi 36 cm, a duljina kraka je 6.5 cm. Izračunaj površinu trapeza ako kraća osnovica ima duljinu 9 cm.

Krak jednakokračnog trapeza ima duljinu 3.7 cm, a duljina kraće osnovice je 4 cm. Izračunaj površinu trapeza ako je njegov opseg 17.8 cm.

Površina jednakokračnog trapeza iznosi 48.6 cm2, a duljina visine je 4.5 cm. Izračunaj opseg trapeza ako je duljina veće osnovice 13.2 cm.

Jednakokračni trapez ima površinu 124.8 cm2 i visinu duljine 16 cm. Izračunaj opseg trapeza ako je duljina veće osnovice 11.4 cm.

Razlika duljina osnovica jednakokračnog trapeza iznosi 24 cm, a duljina srednjice trapeza je 18 cm. Izračunaj opseg i površinu trapeza ako je duljina njegove visine 9 cm.

Duljina srednjice jednakokračnog trapeza iznosi 12 cm, a duljina kraka je 3.7 cm. Izračunaj opseg i površinu tog trapeza ako razlika duljina njegovih osnovica iznosi 2.4 cm.