Povratak na popis lekcija - kemija 8
Video

Alkoholi su lakohlapljivi, bezbojni i zapaljivi organski spojevi. Svima je dobro poznato da se alkohol koristi za dezinfekciju ili čišćenje, i da se nalazi u alkoholnim pićima. Po čemu se alkoholi razlikuju od ostalih organskih spojeva, npr. ugljikovodika? Ugljikovodike grade ugljikovi atomi koji čine skelet ili kostur organskog spoja i pripadajući vodikovi atomi. Alkoholi, osim atoma ugljika i vodika, sadrže i kisik na koji je vezan atom vodika. Opću formulu alkohola možemo prikazati kao R─OH. OH─skupinu nazivamo hidroksilna skupina. Ona je karakteristična funkcijska skupina svih alkohola. Postoji više različitih vrsta alkohola, koji mogu sadržavati jednu ili više ─OH skupina u molekuli. Ako sadrže jednu ─OH skupinu onda su to jednovalentni alkoholi, ako sadržavaju dvije dvovalentni, a s tri skupine su trovalentni alkoholi. R je oznaka za alkilnu skupinu.

Nazivi alkohola dobiju se tako da se imenu osnovnog alkana doda nastavak –ol.

1. Ako se najjednostavnijem alkanu, metanu jedan vodik zamjeni s hidroksilnom skupinom nastaje metanol prvi u homolognom nizu alkohola, a njegova sažeta i molekulska formula je CH3OH.

2. Etanol je drugi u nizu jednovalentnih alkohola. Građen je od dva međusobno povezana C-atoma. Ugljikov atom je četverovalentan i zato oko svakog ugljikovog atoma crtamo još tri jednostruke kovalentne veze. Na jednu dolazi ─OH skupina, a na preostale veze vodikovi atomi. Ugljikov atom na kojem se nalazi hidroksilna skupina numerira se brojem 1. Sažeta strukturna formula etanola je CH3CH2OH, a molekulska C2H5OH .

3. Treći u nizu alkohola je propanol. Građen je od tri C-atoma povezana u lanac. Na jednu vezu dolazi OH─ skupina, a na preostale vodikovi atomi. Sažeta strukturna formula propanola je CH3CH2CH2OH, a molekulska C3H7OH.

Alkoholi:

-organski spojevi

-sadrže ugljik, vodik i kisik

-sadrže hidroksilnu funkcijsku skupinu ─OH

Prema broju ─OH skupina u molekuli alkohole djelimo na:

a) jednovalentne (sadrže jednu ─OH skupinu) npr. metanol, etanol, propanol

b) dvovalentne (sadrže dvije ─OH skupine), npr. glikol

c) trovalentne (sadrže tri ─OH skupine ) npr. glicerol

Funkcijska skupina:

-karakterizira i razlikuje određene vrste organskih spojeva

-o njoj ovisi kako će pojedine vrste organskih spojeva kemijski reagirati

Poznati alkohol s dvije hidroksilne skupine je GLIKOL ili etan- 1,2-diol.

Pomiješan s vodom dolazi u trgovinu pod nazivom antifriz a koristi se kao sredstvo protiv smrzavanja u rashladnom sustavu automobila. Ledište antifriza je na -40 ˚C i otrovan je!

Glicerol ili glicerin je alkohol s 3 –OH skupine, pa mu je sustavno ime propan- 1,2,3-triol. On je bezbojna, sirupasta tekućina slatkastog okusa. Upotrebljava se u kozmetici kao sredstvo koje hidratizira (vlaži) kožu i čini je mekom. Velika količina glicerola upotrebljava se u proizvodnji eksploziva nitroglicerina.

Alkoholi su:

anorganske tvari koje u svojoj strukturi sadrže atom dušika
nemetali koji se nalaze na lijevoj strani periodnog sustava elemenata
organski spojevi koji u svojoj strukturi sadrže atome ugljika, vodika i kisika

Butanol je alkohol koji je u nizu:

peti po redu, s 5C - atoma
četvrti po redu, s 4C - atoma
osmi po redu, s 8C - atoma

Glicerol se koristi:

za dezinfekciju mjesta oko rane
u kozmetici kao dodatak kremama
kao gorivo za pokretanje vozila

Jednovalentni alkoholi sadrže:

jednu —OH skupinu
dvije —OH skupine
tri —OH skupine

Karakteristična funkcijska skupina alkohola je:

—COOH
—OH
—NH2