Povratak na popis lekcija - kemija 8
Video

Ispitajmo gori li etanol? Iz boce štrcaljke ulijmo malo alkohola u porculansku zdjelicu i zapalimo ga. Alkohol gori svijetlim, žuto-plavičastim plamenom. Da bismo istražili što nastaje gorenjem alkohola, pripremimo aparaturu koja se sastoji od staklenog lijevka, spojenog na koljenasto savinutu cijevčicu koja ulazi u epruvetu s vapnenom vodom. U epruveti se nalazi još jedna cijev koja je spojena na vakuum. Uključimo vakuum tako da kroz vapnenu vodu prolazi lagana struja zraka i zapalimo alkoholnu grijalicu. Lijevak se zamaglio. To je siguran znak da gorenjem alkohola nastaje voda - u plinovitom stanju - koja se kondenzira na hladnoj stijenci lijevka. Vapnena voda se zamutila jer je nastao netopljivi kalcijev karbonat, što dokazuje da gorenjem alkohola nastaje i ugljikov dioksid.

Gorenjem alkohola etanola, tj. njegovim spajanjem s kisikom nastaje voda i ugljikov dioksid, te se oslobađa energija koja se može iskoristiti na različite načine.

alkohol + kisik → voda + ugljikov dioksid + energija

C2H5OH + 3 O2 → 3 H2O + 2 CO2

Etanol je lako hlapljive prirode i služi kao iznimno dobro otapalo, stoga ga sadrže mnoga kozmetička sredstva - poput parfema, dezodoransa i lakova za kosu. Prilikom raspršenja mirisne komponente lako se oslobađaju i zadržavaju na koži, kosi ili u zraku. Zbog njihove zapaljivosti, na poleđini boca s takvim proizvodima nalazimo natpise VRLO ZAPALJIVO!

Ti proizvodi trebaju se držati i upotrebljavati izvan dosega topline i plamena.

Pošpricamo li plamen s dezodoransom, on bukne i može izazvati opekotine i požar. Zato je najbolje ne paliti šibice ili mirisne svijeće dok boravimo u kupaonici.

Gorenjem alkohola nastaju voda i ugljikov dioksid (u plinovitom stanju), te se oslobađa energija:

C2H5OH + 3 O2 → 3 H2O + 2 CO2

Kako možemo razlikovati metanol od etanola?

Zapaljena oba gore svijetlim žuto-plavičastim plamenom, te ih na taj način ne možemo raspoznati. Međutim, doda li se alkoholima malo borne kiseline, plemen metanola oboji se zeleno, a etanola ostaje isti.

Polaznici radionice Od alkemičara do kemičara na osječkom Festivalu znanosti 2006. morali su preskakati vatreni obruč goruće (spomenute) metanolne smjese kako bi ušli u laboratorij.

Gorenje alkohola francuzi su prvi iskoristili u kulinarstvu. Postupak kojim se već pripremljena jela prelijevaju žestokim pićem i zapale, zove se flambiranje. Flambiranje nije samo atrakcija na stolu, zabava ili oznaka svečanosti – flambiranjem se postiže jedinstven okus jela.

Ester CH3—COO—CH2CH2CH3 je :

propil-etanoat
etil-propanoat
metil-propanoat

Esteri su tvari koje voću i cvijeću daju:

miris
boju
izgled

Esterifikacija je reakcija:

kiselina i alkohola
alkohola i šećera
kiselina i soli

Opća formula estera je :

R—OH
R—COO—R′
R—O—R

Povratna reakcija je ona koja teče:

u jednom smjeru
u oba smjera
uopće ne ide