Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Životopis

Moraš znati!
Životopis je kratko nizanje podataka koji daju jasan pregled života osobe koja ga piše.

Životopis pripada administrativno-poslovnome stilu.

CV (lat. Curriculum vitae) — životopis

Životopis treba pisati: jasno, jednostavno i pregledno.
Životopis se prilaže uz molbu ili dopis kojim se prijavljujemo na kakav natječaj (za posao) ili u bilo kojoj drugoj prilici gdje se moramo kratko i objektivno pisano predstaviti.


Važno!
Uz životopis obvezno je priložiti i potvrde koje dokazuju napisano u životopisu —
(svjedodžbu, domovnicu, rodni list, diplome raznih tečajeva i izvanškolskih aktivnosti itd.).


Pravila za pisanje životopisa:

1. Napisati ime i prezime, adresu, telefon, adresu elektroničke pošte

     Zlatko Zlatić
     Gundulićeva 294
     10000 Zagreb
     Telefon:
01 1111 111
     E-mail: zlatko.zlatic@posao.hr


2. Napisati datum, mjesto i državu rođenja

     10. X. 1970., Zagreb, Republika Hrvatska

3. Navesti stupanj obrazovanja

     Obrazovanje:
     Studij pedagogije, Filozofski fakultet, Zagreb (1992.-1997.): profesor      pedagodije
     Centar za strane jezike, Filozofski fakultet, Zagreb (1993.-1996.)
     Položen ispit za turističkog pratioca i vodiča za grad Zagreb (1994.)

     Dodatno obrazovanje
     Tečaj: Osnove korištenja računala: Windows, Word, Excel (1998.)
     Međunarodna ljetna škola: Internet – novi pristupi komunikaciji (1998.)

     Radno iskustvo
     Osnovna škola 'Sunčana dolina', Metrićeva 355, 10000 Zagreb,
     rad na neodređeno vrijeme u svojstvu školskog pedagoga (od 1998. do danas)
     Honorarni posao: turistički vodič za grad Zagreb (od 1994.)

     Nagrade i priznanja
     Stipendija grada Zagreba za školsku godinu 1993./94.

4. Navesti sve podatke važne za natječaj za koji se piše životopis

     Posebna znanja i vještine
     Znanje svjetskih jezika: engleski (aktivno u govoru i pismu),
     njemački (pasivno)
     Poznavanje rada na računalu: Word, Excel, Access, Internet
     Položen vozački ispit B kategorije.

     Aktivnosti
     Član planinarskog društva Tratinčica


5. Navesti sve što se prilaže uz životopis

Životopisu prilažem:
                                      
a) prijavu na natječaj
                                       b) diplomu
                                       c) domovnicu
                                       d) rodni list

6. Izražavati se kratkim i jasnim rečenicama

Pazi!
7. Pregledno i uredno napisati tekst – na čistom bijelom papiru (po
     mogućnosti računalom ili vrlo urednim rukopisom)
Razlikujemo dvije vrste životopisa:

subjektivan
život neke osobe prikazuje se subjektivno, to znači da pisac
iskazuje vlastiti stav prema osobi o kojoj piše. Takav stil
nalazimo u romanima, memoarima, dnevnicima itd.


objektivan
prikazuje samo stvarne činjenice iz života neke osobe
(sastavljaju ga znanstvenici o znamenitim osobama).
To su takozvani leksikonski ili enciklopedijski životopisi.

   Na primjer:

                         Josip Jelačić
Ban Josip Jelacic Ban hrvatsko-dalmatinsko-slavonski u periodu od 1848. - 1859. godine. Grof Josip Jelačić rođen je 16. listopada 1801. u Petrovaradinu (danas dio Novog Sada) od oca Franje i majke Ane (rođene Portner). U dobi od osam godina školuje se u bečkoj terezijanskoj akademiji, gdje su se odgajali pitomci za civilnu državnu službu. Za vrijeme školovanja pokazuje izrazito zanimanje za zemljopis, povijest, govorništvo i strane jezike.

Biografija (grč. biographia — opis života) ili autobiografija

                                              — sadrži iste podatke kao i životopis
                                              — rečenice su oblikovane na drugačiji način
                                              — širok izbor riječi
                                              — uporaba stilskih sredstava

Autobiografija — tekst u kojem pisac sam opisuje svoj život.

Kažu da sam rođen u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, premda ne znam razlog. Bio sam posve zdrav, jedino što nisam mogao odmah hodati, ali to je čest slučaj kod tek rođene djece. (...) Imao sam slavno športsko prezime zahvaljujući Ici Hitrecu, ali moj učinak na terenu nije bio na razini legende. (...) Do osamnaeste godine pročitao sam brdo knjiga, pa se držalo prirodnim da studiram književnost, i to komparativnu.
                              (Ulomak iz autobiografije H. Hitreca)

Životopis se prilaže uz ili kojim se prijavljujemo na kakav


Životopis treba pisati na čistom papiru, napisati tekst, te se izražavati rečenicama.     Znanstvenim stilom
     Književnoumjetničkim stilom
     Administrativno-poslovnim stilomRođena sam jednog dana u mjesecu rujnu, godine gospodnje xxx, u suton ljeta. Nakon idiličnog djetinjstva na obalama zelenog mora Podravine, školovanje me odvelo na neka druga manje idilična mjesta...

Tekst je:
             Životopis
             Autobiografija