Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Zavičajni govor i narječje prema književnom jeziku

Moraš znati!
Štokavsko, čakavsko i kajkavsko narječje
sastavni su dijelovi... hrvatskoga jezika.

Unutar pojedinog narječja razlikuju se... zavičajni i mjesni govori.

Zavičajni govor je... govor nekog kraja, zavičaja.
                            — može obuhvaćati nekoliko sela i gradova.
                            — ima obilježja dijalekta i narječja kojemu pripada.Više zavičajnih govora čine dijalekt, a više dijalekata čini... narječje.

Dijalekt je... skup sličnih narodnih govora.

Narječje je... govor širega područja veće jezične zajednice.

Govor kojim se govori samo u jednom mjestu naziva se... mjesni govor.

Specifičan mjesni govor svojstven je ...
                                                             mjestima koja su dulje vrijeme bila
komunikacijski odvojena, npr.
viški govor — (otok Vis).

Hrvatski standardni jezik svjesno je oblikovan skupom... normi, tj. pravila.

Služi kao sredstvo sporazumijevanja, ali i ...kulturne, društvene i političke identifikacije zajednice hrvatskoga naroda.


Zapamti!
Hrvatski standardni jezik moramo svi učiti bez obzira kojim narječjem govorimo.

Jezične norme/pravila čine:

pravogovor ili ortoepija je... skup pravila koja određuju pravilan izgovor riječi i rečeničnih cjelina u nekom jeziku.


pravopis ili ortografija je... naziv za skup pravila koja određuju način pisanja u nekom jeziku.


gramatika ili slovnica je... skup pravila koja upravljaju pojedinim jezikom.

Hrvatski jezik obuhvaća hrvatski književni/standardni jezik, ali i bilo koji pojavni jezični oblik kojim govore Hrvati:

narječja, mjesne govore, razgovorni jezik, žargon.

Temelj hrvatskom književnom jeziku je... štokavsko narječje i ijekavski izgovor.


Razlikujemo više tipova govora:

a) Moš mislit!razgovorni jezik — kod kuće, na ulici...
b) Koji je ono tip?žargon — govor pojedinih užih skupina
c) Kaj si rekel?dijalekt — govor nekog kraja
Niz riječi koje pripadaju jednom jezičnom sustavu zovemo leksik.
Jezikoslovna disciplina koja se bavi rječnicima zove se leksikografija.     Svako se narječje dijeli na dijalekte.
     Svako se narječje ne dijeli na dijalekte.     Moja zemlja

     Pod Učkun kućice
     bele,
     miće kot suzice
     vele.
               D. Gervais

     Stihovi D. Gervaisa pripadaju:

     Štokavskom narječju
     Čakavskom narječju
     Kajkavskom narječju    U zavičajnom govoru može/ne može biti više mjesnih govora.


Nisu podcrtana sva narječja i govori!

     NARJEČJA     GOVORI
Kajkavsko ikavski
Ekavsko i/jekavski
Čakavsko ekavski
Štokavsko jekavskiNisu podcrtane sve riječi!

oblok fertun dvorište skaline frajer šjor cvijet dete