Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima


Moraš znati!
Glagolski prilozi su... prilozi nastali od glagola.

glagoli glagolski prilozi
misliti misleći
nositi noseći
roniti roneći
Dvije su vrste glagolskih priloga:

glagolski prilog sadašnji - tvori se od nesvršenih glagola
                                           tako da se 3. osobi množine prezenta doda nastavak -ći
                                           Primjeri:
                                                         glumeći
                                                         učeći
                                                         noseći
                                                         ulazeći


glagolski prilog prošli - tvori se najčešće od svršenih glagola
                                       tako da se glagolskoj osnovi dodajnu nastavci -vši i -avši
                                           Primjeri:
                                                         dodijevši
                                                         ušavši
                                                         ugledavši
                                                         pročitavši


Glagolski prilozi u rečenici su ... dopune glagolu. - sami ili kao jezgra skupa riječi.
Glagolski prilog sadašnji je glagolski prilog čija se radnja... odvija istodobno s radnjom predikata.


Primjeri:


          Šetajući gradom srela se sa starom prijateljicom.

          Misleći o njemu nije mogla uživati u predivnom danu.

          Slušajući njezin glas sva se naježila.


Glagolski prilog prošli je glagolski prilog čija se radnja... odvija prije radnje predikata.Primjeri:


          Pridruživši se njegovom društvu ušao je u nogometnu ekipu.

          Rekavši svoje, učitelj nas je samo promatrao.

          Doručkovavši na brzinu izjuri iz stana.
Glagolskim prilozima često možemo zamijeniti zavisne surečenice (i obratno) :

1. Preoblikovanjem jednostavnih rečenica u složene

Jednostavne rečenice: Složene rečenice:
Trčeći prema kući pratio ga je mjesec. Dok je trčao prema kući pratio ga je mjesec.
Pobijedio je pobijedivši samoga sebe. Pobijedio je kada je pobijedio samoga sebe.


2. Preoblikovanjem složenih rečenica

Složene rečenice: Jednostavne rečenice:
Budući da je probdio cijelu noć, dugo je spavao. Probdjevši cijelu noć dugo je spavao.
Kad mu je dotaknuo ruku, sva se naježila. Dotaknuvši mu ruku sva se naježila.
Glagolskim prilozima možemo zamijeniti ... zavisne surečenice:

1. Glagolski prilog sadašnji

               Promatrajući prirodu, uživam na svježem zraku.
               Dok promatram prirodu, uživam na svježem zraku. (zavisna reč.)

               Šetajući gradom, ugledala sam prekrasnu haljinu u izlogu.
               Dok šećem gradom, ugledala sam prekrasnu haljinu u izlogu. (zavisna reč.)

               Slušam poznatu pjesmu misleći na prošlo ljeto.
               Slušam poznatu pjesmu dok mislim na prošlo ljeto. (zavisna reč.)

2. Glagolski prilog prošli

               Napisavši zadaću, duboko sam uzdahnuo.
               Kad sam napisao zadaću, duboko sam uzdahnuo. (zavisna reč.)

               Otac nas je veselo pozdravio vrativši se s puta.
               Otac nas je veselo pozdravio kada se vratio s puta. (zavisna reč.)

               Otkrivši novi sport, sasvim sam zaboravio na staru ekipu.
               Kada sam otkrio novi sport, sasvim sam zaboravio na staru ekipu.     Plakati      Vikati      Slušati      Moliti      Čitati     Šetati      Gledati      Misliti      Lupati      Pisati


     Prolazeći pokraj škole, pjevušio sam.
     Prolazio sam kraj škole i pjevušio.
     Kad budem prolazio pokraj škole, pjevušit ću.


     Trčeći do škole, izgubih pernicu.
     Trčeći do škole, izgubio sam pernicu.
     Kad sam trčao do škole, izgubio sam pernicu.


     roneći
     u
     pronašao je
     lijepu