Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Višestruko složena rečenicaMoraš znati!
Višestruko složena rečenica je rečenica nastala ...
od 3 i više nezavisnih i zavisnih surečenica.

                Čekala sam prijateljicu.
                        1 predikat – jednostavna rečenica

                Sjetila sam se da bih trebala nazvati mamu.
                        2 predikata – složena rečenica

                Čekala sam prijateljicu, kad sam se sjetila da bih trebala nazvati mamu.
                        3 predikata – višestruko složena rečenica
Pogledaj sljedeće jednostavne rečenice:    Noću je radio.
                                                              Spavao bi do podne.
                                                              Žena bi ga tada probudila.
                                                              Ručali bi.
                                                              Poslije ručka odlazili bi u šetnju.
                                                              Držali su se za ruke.
                                                              Smijali su se.
                                                              Ludovali su kao djeca.
                                                              Voljeli su se.


Od navedenih rečenica moguće je sklopiti ... jednu višestruko složenu rečenicu.

Budući da je noću radio, spavao bi do podne, a žena bi ga tada probudila,
ručali bi, poslije ručka odlazili bi u šetnju, držali se za ruke, smijali se
i ludovali kao djeca jer su se voljeli.


Višestruko složene rečenice sklapamo:  a) povezivanjem (veznici)
                                                             b) uvrštavanjem
                                                             c) nizanjemDa višestruko složena rečenica ostane pregledna i razumljiva pomažu nam:

                                             a) u pismu – rečenični znakovi (posebno zarez)
                                             b) govoru – intonacija


U višestruko složenim rečenicama može se nalaziti ... mnogo surečenica.

Nisu svi dorasli oblikovanju dugih višestruko složenih rečenica koje
uspješno, točno i smisleno iskazuju ... naše misli.

Savjet za tebe!

Bolje je biti ... kratak i jezgrovit  nego kod
šeste ili sedme surečenice zaboraviti što si rekao u prvoj.


Zapamti!

U hrvatskoj književnosti po uporabi i vještini slaganja višestruko složenih rečenica osobito je prepoznatljiv ponajveći naš književnik ... Miroslav Krleža.


U gramatičkoj tradiciji za višestruko složenu rečenicu, uz mnogostruko složenu rečenicu, uobičajen je naziv ... rečenični sklop, period, a ponegdje i diskurs.


Diskurs – jer je u brojnim surečenicama vidljiv ...
               stil, način izražavanja i govor specifičan za dotičnog pojedinca.


     a) Jednostavna rečenica ima jedan predikat,
         a složena najmanje ___ predikata.

     tri
     dva
     četiri

     b) S obzirom na međusoban odnos surečenica
         razlikujemo ___ i ___ složene rečenice.

     nezavisne i zavisne
     osnovne i proširene
     složene i jednostavne

     c) Višestruko složena rečenica sastoji se od najmanje ___ surečenica.

     dviju
     triju
     četiriju     Ne bih ti mogao reći kako je to izveo jer ne znam, ali kažem ti da sam se tako
     zadivio njegovu umijeću i spretnosti kao što se nikada u životu nisam zadivio.

     četiri
     pet
     šest     Vidim kako se svijet postupno pretvara u divljinu, čujem stalno približavanje
     groma koji će nas uništiti, mogu osjetiti patnje milijuna, a ipak, ako pogledam
     u nebo, mislim da će se sve pravedno riješiti, da će ova okrutnost završiti
     i da će se opet vratiti mir i spokojstvo.

     koji će nas uništiti
     kako se svijet postupno pretvara u divljinu
     ako pogledam u nebo