Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Tvorba riječi slaganjemMoraš znati!
Tvorba riječi slaganjem – način je tvorbe u kojemu dvije riječi čine novu riječ (tvorenicu/složenicu).


Primjeri:

tamno  +  smeđa  =  tamnosmeđa
rib(a)  +  lov  =  ribolov
drvo  +  red  =  drvored


Složenica nastala slaganjem riječi, ima... vlastito značenje, jedan naglasak i piše se kao jedna riječ.

Složenica je riječ u kojoj su dva korijena.

Primjeri:
Rib(a)  +  lov  =  ribolov (složenica)
rib(a)  +    =  ribič (izvedenica)
brod(o)  +  lom  =  brodolom (složenica)
brod  +  ski  =  brodski (izvedenica)

Samoglasnik koji povezuje osnovne riječi u složenicu naziva se spojnik.
Primjeri:
kol  +  o  +  dvor =  kolodvor
drv  +  o  +  red  =  drvored
nog  +  o  +  met  =  nogomet
                                    spojnikPolusloženica je tvorenica nastala ... slaganjem više riječi od kojih svaka potpuno zadržava svoje značenje i naglasak.


Polusloženice se pišu povezane... spojnicom.

Primjeri:

          malo-pomalo
          manje-više
          C-vitamin
          spomen-ploča

Srastanje je način tvorbe u kojemu više osnovnih riječi srasta u sraslicu.
Sastavne riječi u sraslici potpuno zadržavaju svoja značenja.
Sraslica bi se u tekstu mogla rastaviti na osnovne riječi.

Primjeri:

osnovne riječi  sraslica
tako zvani  takozvani
kuće vlasnik  kućevlasnik
rođen dan  rođendan

U složenicama rastavljanje nije moguće:

vis  +  i  +  baba =  visibaba
iz     +     gledati  =  izgledati
za     +     pisati  =  zapisati

     slagalica
     umotvorina
     složenica     spomen-ploča
     amo-tamo
     rock-pjevač

     složenice
     polutvorevine
     polusloženice

izvedenica složenica

Nisu podcrtane sve složenice!      

brzojav dalekozor rukometaš brzopotezni sveznalica danguba kitolov pogledati