Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Tvorba riječi izvođenjem


Moraš znati!
Izvođenje je način tvorbe nove riječi u kojemu sudjeluju samo dvije tvorbene sastavnice: tvorbena osnova i tvorbeni dometak.


Tvorbeni dometak koji se dodaje tvorbenoj osnovi naziva se... sufiks.


Po sufiksu, tj. tvorbenoj sastavnici koja dodavanjem tvorbenoj osnovi oblikuje tvorenicu, izvođenje se naziva i... sufiksalna tvorba.
Primjeri:
                 mljek + ar = mljekar
                 smijeh + an = smiješan
                 jutr(o) + arnji = jutarnji


Zapamti!
Izvođenjem ili sufiksalnom tvorbom tvori se najviše riječi našega jezika.
Ishodišna, polazna riječ u tvorbi... je osnovna riječ.
Tvorenica nastala izvođenjem... je izvedenica.

Primjeri:
Tvorenica Tvorbena osnova Tvorbeni dometak/sufiks
mljekar mljek (mlijek-o) -ar
mliječni mlijek (mlijek-o) -ni
mljekarica mljekar -ica
Tvorbena osnova Tvorbeni dometak Izvedenica
mlijek (mlijek-o) -ni mliječni
mlad -ić mladić
pad -anje padanje
brz -ina brzina
list -ić listić
kamen -čić kamenčić

Na granici tvorbene osnove i sufiksa događaju se razne... glasovne promjene.
stan — stamben jednačenje po mjestu tvorbe
svjedoč(iti) — svjedoba jednačenje po zvučnosti
majka — majčin palatalizacija
grana — granje jotacija

     Zagreb
     stvar
     maslina
     noć
     lud
     prut

     Izvođenje se još naziva i sufiksalna / prefiksalna tvorba.     umanjenica
     izvođenica
     izvedenica

     lučica — sibilarizacija
     lućica — palatalizacija
     lućica — jotacija
     lučica — palatalizacija


     padati    napadati    upadati    padanje    vodopad    upad