Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Različitost stilova

U Hrvatskom enciklopedijskom rječniku piše:

STIL (N mn., stilovi)
     1. individualnost koja se očituje u ukusu i djelima neke osobe
     2. karakterističan način pisanja, izvođenja ili izražavanja
        jezičnim sredstvima i postupcima
     3. ukupnost odlika koje čine prepoznatljivim graditeljstvo, umjetnost,
        književnost itd. jednog vremena ili stvaraoca.


Moraš znati!
Stil je ... način jezičnog izražavanja.

Proučavanjem stila bavi se stilistika.Jezik nam služi za:

     a) svakodnevno sporazumijevanje
     b) znanstveno priopćavanje
     c) književno-umjetničko izražavanje
     d) poslovno sporazumijevanje

Prema različitim funkcijama jezika govorimo o funkcionalnim stilovima.
                                  Razlikujemo:   — znanstveni stil
                                                        — administrativno-poslovni stil
                                                        — novinarski stil
                                                        — književnoumjetnički stil
                                                        — razgovorni stil
Funkcionalni stilovi standardnoga jezika su :


1. Znanstveni stil
Primjer:

Svrha istraživanja je na temelju pojmovne, komparativne i empirijske analize, ponuditi model otvorenog, dinamičkog i uravnoteženog sustava cjeloživotnog obrazovanja učitelja i nastavnika. Takav bi model trebao omogućiti kontinuirani profesionalni razvoj te kompetentno suočavanje sa zahtjevima decentraliziranog obrazovnog sustava u kojem nastavnik ima visok stupanj autonomije u planiranju i provedbi nastavnog procesa.

Značajke znanstvenoga stila su:
                                                        a) objektivnost
                                                        b) točnost
                                                        c) logičnost
                                                        d) stručne riječi i izrazi

2. Administrativno-poslovni stil

Primjer:

Članak 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, a učenički dom na temelju godišnjeg plana i programa rada.

(2) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.


Značajke administrativno-poslovnog stila:
                                                — osnova teksta je tumačenje
                                                — česte su višestruko složene rečenice
                                                — od glagolskih oblika prevladava prezent
                                                — u tekstu prevladavaju imenice, stručne riječi i izrazi
                                                — nema slikovitosti i prenesenog značenja
                                                — cjelovitost, točnost i preciznost izričaja
3. Književnoumjetnički stil
To je stil:     a) romana
                   b) pripovijedaka
                   c) drama
                   d) pjesama
                   e) putopisa
                   f) crtica i drugih književnih oblika
Književnoumjetnički stil se naziva i poetskim stilom.

Književnoumjetnički stil obilježavaju: a) subjektivnost
                                                         b) slikovitost
                                                         c) izražajnost
U književnoumjetničkom stilu razlikujemo više stilova književnih rodova:

a) lirski (osjećajan, slikovit, ritmičan)

b) epski - pripovjedni, narativni (temelji se na događajima
u određenom vremenu i prostoru)c) dramski — namijenjen izvođenju na pozornici
(temelji se na sukobu koji se razvija od uvoda prema vrhuncu i raspletu)


Primjer — književnoumjetnički stil (epski)

Grizao sam nokte, ali se nisam uzrujavao. Otišao sam u disko s Martinom, mojom sestricom. Razmišljao sam o životu, smrti, djetinjstvu i nisam se dobro osjećao. Martina mi je priznala da su svi rođendani stresni. Naravno! Baka mi je poklonila majicu sa slikom Mickeyja Mousea s takvim ushićenjem da sam gotovo umro. Odlučio sam ući u mušku fazu, a po poklonima mi se činilo da se upisujem u dječji vrtić.
          Sanja Pilić – roman Sasvim sam popubertetio

4. Publicistički (novinarski) stil

        Publicističkim stilom se služe ... novinari – pišući za novine, časopise i ostala
                                                                               tiskana izdanja.
        Glavna obilježja novinarskog stila su ...
        objektivnost, sažetost i aktualnost.


5. Razgovorni stil

Osnovna obilježja razgovornog stila su:

                            — spontana uporaba i odabir riječi
                            — neposrednost i izražavanje emocija i raspoloženja
                            — uporaba dijalektizama, lokalizama, posuđenica i poštapalicaČlanak 1.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.
Članak 2.
Svakome su dostupna sva prava i slobode navedene u ovoj deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što su rasa, boja, spol, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, narodnosno ili društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili drugi pravni položaj.

Stil ovog teksta je:
                                Književnoumjetnički stil
                                Znanstveni stil
                                Administrativno-poslovni stilKoji stil ima te značajke:
                                          Znanstveni stil
                                          Književnoumjetnički stil
                                          Administrativno-poslovni stil


Nisu svi stilovi podcrtani!
Razgovorni stil Plesni stil Administrativno-poslovni stil Književnoumjetnički stil Znanstveni stil Graditeljski stil Znanstveni stilObjektivnost, stručne riječi, slikovitost, logičnost