Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Rasprava


Moraš znati!
Rasprava je ponajprije... znanstveni tekst u kojemu se sustavno i svestrano...
razmatra neka tema, razlaže neka misao ili rješava neki problem.


3 osnovna stupnja rasprave su:
                         1. postavljanje teze ili problema – uvod (izdvajanje, imenovanje)
                         2. dokazivanje tezerazrada – razmatranje mogućih rješenja
                         3. potvrđivanje tezezaključak (izbor rješenja)
Rasprava se temelji na:
          – mišljenju
          – tumačenju i obrazlaganju
          – prosuđivanju i dokazivanju

Sve izneseno u raspravi mora biti:
          – jasno i jednoznačno
          – podložno objektivnoj provjeri
          – utemeljeno na činjenicama i istini

Kao argumenti (dokazi, obrazloženja) u raspravi koriste se:
          – navodi (citati) i dokumenti
          – statistički podaci, općeprihvaćene činjenice, spoznaje i sl.

Vrste rasprava:


1. Usmena rasprava (diskusija)
          – može biti pripremljena ili nepripremljena vrsta rasprave
             (bliska je razgovoru u kojoj sudjeluju dva ili više sudionika)
          – rasprava je uvijek s jasno postavljenim ciljem – doći do zajedničkog rješenja

2. Panel-diskusija
          – rasprava u kojoj se glavni diskutanti unaprijed pripreme za
             određeni dio teme, a dalje se u nju uključuju...
             ostali sudionici (odvija kao i svaka druga usmena rasprava)

3. Problemski članak
          – raspravljački je tekst u... pisanome obliku (razmatra i rješava kakav
                                                                                 problem od općeg interesa)

4. Polemika
          – javna je pismena ili usmena rasprava – borba mišljenja pri
             prosuđivanju o stvarima, pojavama i djelima od općeg interesa5. Kritika (ocjena, prosudba)
          – vrsta rasprave kojoj je glavni cilj ocijeniti, prosuditi i vrjednovati
                                                              neko djelo na temelju činjenica
          – iznosi ... pozitivne i negativne strane djela


6. Esej (ogled)
          – ujedinjuje književnoumjetnički izraz i subjektivnost
             s ... objektivnim znanstvenim stajalištem.
          – esej je posebna vrsta pisane rasprave...
             usmjerene na rasvjetljavanje predmeta s više strana.
Zapamti!
Kad u bilo kojoj raspravi svoje mišljenje suprotstavljamo tuđemu, ili vrjednujemo i prosuđujemo neko djelo, trebamo imati na umu da tuđe mišljenje valja opovrgavati i djelo
prosuđivati ... objektivnim argumentima bez omalovažavanja i vrijeđanja drugoga.

Cilj nam ne smije biti nametnuti sebe i pobijediti protivnika kao osobu.
Kad raspravljamo moramo... govoriti jasno i razgovijetno.

Za raspravu se treba pripremiti:
                                              – prikupiti činjenice i podatke
                                              – sve potrebno zapisati ili zapamtiti
Pazi!
Nije pristojno vikati, upotrebljavati pogrdne riječi i
na bilo koji način prekidati druge sudionike u raspravi.     doći do zajedničkog rješenja nekog problema
     pobijediti protivnika
     rasvjetljavanje problema/predmeta s više strana
     istaknuti se znanjem i poznavanjem činjenica     Tuđe mišljenje možemo opovrgnuti samo objektivnim / neobjektivnim argumentima.     upotrebljavati pogrdne riječi
     govoriti jasno i razgovijetno
     tumačiti i obrazlagati     esej
     problemski članak
     diskusija     dokumenti
     boksačke rukavice
     statistički podaci