Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Problemski članak

Moraš znati!
Problemski članak je kraći pisani tekst koji govori ... o nekom životnom ili društvenom problemu.

Problemski članak, kao i kritika, temelji se na ...
suprotstavljanju mišljenja.

Problemski članak i kritika nastoje istinito prikazivati problem sa svrhom ... objavljivanja u novinama i časopisima.

Cilj problemskog članka je:
upozoriti na postojanje nekog problema
motivirati za rješavanje problema
Kompozicija problemskog članka:


             a) postavljanje problema (pitanjem)

             b) objašnjavanje uzroka problema

             c) traženje rješenja problema

             d) zaključak o mogućem rješenju problemaPisanje problemskog članka

Kod pisanja problemskog članka imaj na umu...
autor problemskog članka sam bira sugovornike.

Kod pisanja problemskog članka poželjno je:
                       a) razgovarati sa što više sugovornika
                       b) za objavljivanje izabrati samo najzanimljivije odgovore

Autor ima pravo: skraćivati izjave, ali da se ne izgubi pravi smisao izjave.

Autor nema pravo mijenjati i nadopunjavati izjave.Autor problemskog članka mora...
                 upoznati sugovornike s napisanim izjavama i dobiti njihovu suglasnost za objavu.

Sugovornik smije popraviti i dopuniti prijašnju izjavu.

Davatelji izjava — ako žele — mogu ostati anonimni.


Važno!

     Novinar nije dužan otkriti imena sugovornika.Na kraju problemskog članka autor donosi...
zaključak ili upućuje na izjavu sugovornika
za koju smatra da nudi rješenje problema na najbolji način.

Autor ne pronalazi način rješavanja problema, nego samo... upozorava na njegovo postojanje i potiče njegovo rješavanje.

Teme problemskih članaka su aktualni:
                                                                  — društveni
                                                                  — kulturni
                                                                  — znanstveni
                                                                  — ekološki i drugi problemi     sportskim rezultatima
     aktualnim društvenim i životnim problemima
     modi

     rješavanje nekog problema / ukazivanje na neki problem.

3. Odgovori s “točno” ili “netočno”

      Točno Netočno
      Točno Netočno
      Točno Netočno
      Točno Netočno     usuglašavanju mišljenja
     suprostavljanu mišljenja
     obmani čitatelja