Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Ponavljanje jezičnog gradiva od 5. do 8. razreda 1. dio


Moraš znati!
U hrvatskom jeziku postoji 10 vrsta riječi.


Dijelimo ih prema tome ...
mijenjaju li oblik u odnosu s drugim riječima u rečenici (promjenjive riječi) ili zadržavaju uvijek isti oblik (nepromjenjive riječi).
5 promjenjivih vrsta riječi:
IMENICE - su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave.
                                            (kuća,more, ljubav, ruka,lopta)

ZAMJENICE – su riječi koje zamjenjuju druge imenske riječi.
                                               (ona, mi, tvoj,ono,svoj)

PRIDJEVI – su riječi koje izriču svojstva bića, predmeta i pojava.
                                            (lijep, drven, zelen, susjedov,mali)

GLAGOLI – su riječi kojima se izriče radnja, stanje i zbivanje.
                                                 (crtam, hodam, sjedim, pišem,pada)

BROJEVI - su riječi kojima se izriče količina (glavni brojevi) i poredak (redni br.)
                                            (pet, dva — prvi, osmi, peti)
5 nepromjenjivih vrsta riječi:

PRILOZI - prilažu se glagolima označujući različite...
             okolnosti vršenja glagolske radnje.
(brzo, polako, jako, danas, jesenas)

PRIJEDLOZIizriču odnose između onoga što...
             označavaju imenice ili na što upućuju zamjenice. (na, s/sa, kraj, do, u)

VEZNICIsluže za povezivanje surečenica u složenu rečenicu,
             povezuju riječi ili skupove riječi. (i, pa, te, ni, niti)

USKLICIizriču osjećaj govornika prema sadržaju govora ili ...
             oponašaju zvukove iz prirode. (Ah!, Oh!, Eh!, E!, Joj!)

ČESTICE - gramatičke riječi,
             služe za rečenične preoblike. (li, zar)


Padeži
Nominativ tko? što? se nalazi (kuća, more) padež imenovanja
Genitiv koga? čega? nema (kuće, mora) pripadnost, djelomičnost
Dativ komu? čemu? idem (kući,moru) namjera, cilj
Akuzativ koga? što? vidim (kuću, more) predmet
Vokativ Oj? Ej? dozivanje (oj kućo, oj more) dozivanje
Lokativ u komu?
u čemu?
razgovaram (kući,moru) mjesto
Instrumental s kim?
čim?
šetam (s Ivanom,
sa Sanjom)
(nožem)
društvo,

sredstvo
Pazi!
                          Igram se s Majom. – instrumental s prijedlogom s ili sa (društvo)
                          Putujem vlakom. – instrumental bez prijedloga (sredstvo)
Glagolska vremena:

PREZENT (sadašnje vrijeme) - putujem, gledam
                                     jednostavni glagolski oblik, sastoji se od jedne riječi.

PERFEKT (prošlo vrijeme) - putovao sam, gledao sam
                                     složeni glagolski oblik, sastoji se od 2 riječi.

AORIST (prošlo vrijeme) - doputovah, pogledah
                                     tvori se od svršenih glagola. (doputovati, pogledati)

IMPERFEKT (prošlo vrijeme) - putovah, gledah
                                       tvori se od nesvršenih glagola. (putovati, gledati)

PLUSKVAMPERFEKT (pretprošla radnja) - bijah putovao ili bio sam putovao
                                                                           bijah gledao ili bio sam gledao

sastoji se od imperfekta ili perfekta pom.gl.biti i glagolskog pridjeva radnog.FUTUR I. (buduće vrijeme) - ću putovati, putovat ću; ću gledati, gledat ću
sastoji se od nenaglašenog prezenta pom.gl. htjeti i infinitiva.

FUTUR II. (buduće vrijeme) - budem putovao, budem gledao
sastoji se od svršenog prezenta pom. gl. biti i glagolskog pridjeva radnog.

Glagolski načini:

IMPERATIV - zapovjedni način (izriče molbu, zabranu, zapovijed) — putuj! gledaj!

KONDICIONAL I. - (izriče pogodbu, mogućnost, namjeru, želju) — bih putovao, bih gledao; tvori se pomoću ... nenaglašenog aorista pom.gl.biti i glagolskog pridjeva radnog

KONDICIONAL II. - (izriče mogućnost i želju u prošlosti) — bio bih putovao, bio bih gledao; sastoji se od ... kondicionala I. pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog

INFINITIV - putovati, gledati; neodređeni glagolski oblik, završava na -ti ili –ći.


Glagolski pridjevi:

RADNI - izriče radnju koju obavlja subjekt - putovao, gledao, crtao

TRPNI - izriče radnju koju subjekt trpi - gledan, pozvan, crtan
Glagolski prilozi:

SADAŠNJI — glagolski prilog čija se radnja odvija...istodobno s radnjom predikata
                    — tvori se: osnova + nastavak -ći -putujući, gledajući

PROŠLI — glagolski prilog čija se radnja odvija... prije radnje predikata
               — tvori se: osnova + nastavak -(a)vši -putovavši, gledavši
    Ptičice su pjevale na zelenoj grani.

     pridjev, muški rod, jednina, dativ
     pridjev, ženski rod, jednina, lokativ
     pridjev, ženski rod, množina, lokativ
     pridjev, ženski rod, jednina, dativ     Vratih se čim sam čuo da dolaziš.
     Vratih se      sam čuo      dolaziš

     Bio bih došao da sam znao da ćeš i ti biti tamo.
     Bio bih došao      sam znao      ćeš biti

     Zatvorivši vrata za sobom, ugledah mrak.
     Zatvorivši      ugledah

     Bijaše već otputovala, kad sam se ja vratio.
     Bijaše otputovala      vratio